STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRT (PROTEKTOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 7 035,00 7 233,00 8 000,00 -15 233,00 6 280,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 151,00 803,00 -938,00 135,00 -1 009,00
Zysk (strata) brutto -795,00 1 038,00 -922,00 -116,00 -391,00
Zysk (strata) netto -622,00 953,00 -825,00 -128,00 -406,00
Aktywa razem 68 569,00 65 733,00 65 366,00 65 796,00 59 719,00
Kapitał własny 30 549,00 31 501,00 30 676,00 28 232,00 29 635,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 1,61 1,66 1,61 1,48 1,56
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,05 -0,04 -0,01 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 25 534,00 24 630,00 25 235,00 24 316,00 24 592,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 041,00 740,00 391,00 -125,00 2 667,00
Zysk (strata) brutto 1 857,00 405,00 65,00 -68,00 2 095,00
Zysk (strata) netto 811,00 -262,00 -303,00 -737,00 863,00
Aktywa razem 101 882,00 102 398,00 101 584,00 93 450,00 99 108,00
Kapitał własny 49 201,00 52 112,00 53 282,00 47 059,00 49 552,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 2,59 2,74 2,80 2,47 2,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,01 -0,02 -0,04 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 15 550,00 16 665,00 29 459,00 25 904,00 7 035,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -929,00 -5 101,00 -4 396,00 -5 412,00 -1 151,00
Zysk (strata) brutto 6 166,00 4 047,00 1 732,00 111,00 -795,00
Zysk (strata) netto 6 066,00 4 023,00 1 351,00 -128,00 -622,00
Aktywa razem 48 239,00 53 975,00 56 484,00 51 833,00 65 796,00
Kapitał własny 37 804,00 35 930,00 32 907,00 28 854,00 28 232,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 1,99 1,89 1,73 1,52 1,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,21 0,07 -0,01 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 102 814,00 107 553,00 112 074,00 104 233,00 99 715,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 557,00 7 158,00 7 288,00 1 286,00 3 047,00
Zysk (strata) brutto 11 868,00 8 601,00 7 472,00 1 157,00 2 259,00
Zysk (strata) netto 6 251,00 3 249,00 2 129,00 -1 830,00 -491,00
Aktywa razem 81 669,00 85 000,00 87 649,00 83 900,00 93 450,00
Kapitał własny 60 754,00 58 645,00 54 109,00 49 221,00 47 059,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 3,19 3,08 2,85 2,59 2,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,17 0,11 -0,10 -0,03
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.02.2011 2012 BM BGŻ S.A. 195 900 11 900 -
15.02.2011 2010 BM BGŻ S.A. 162 400 6 300 -
15.02.2011 2011 BM BGŻ S.A. 178 300 10 100 -
25.01.2011 2007 BM BGŻ S.A. 92 800 8 000 -
25.01.2011 2009 BM BGŻ S.A. 174 800 4 600 -
25.01.2011 2008 BM BGŻ S.A. 156 900 6 300 -
14.12.2004 2006 DM PKO BP 47 581 4 905 -
14.12.2004 2004 DM PKO BP 41 800 5 500 -
14.12.2004 2005 DM PKO BP 43 189 4 581 -