STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRT (PROTEKTOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 665,00 6 074,00 4 700,00 7 035,00 7 233,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -193,00 -1 671,00 -1 970,00 -1 151,00 803,00
Zysk (strata) brutto 956,00 -1 784,00 2 704,00 -795,00 1 038,00
Zysk (strata) netto 1 085,00 -1 842,00 2 360,00 -622,00 953,00
Aktywa razem 59 739,00 58 483,00 54 606,00 68 569,00 65 733,00
Kapitał własny 31 445,00 28 811,00 31 171,00 30 549,00 31 501,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 1,65 1,52 1,64 1,61 1,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 -0,10 0,12 -0,03 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28 214,00 24 583,00 24 114,00 25 534,00 24 630,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 056,00 316,00 -1 012,00 2 041,00 740,00
Zysk (strata) brutto 929,00 -187,00 -360,00 1 857,00 405,00
Zysk (strata) netto 443,00 -833,00 -1 103,00 811,00 -262,00
Aktywa razem 93 763,00 92 441,00 87 293,00 105 275,00 102 398,00
Kapitał własny 54 538,00 51 171,00 52 157,00 52 137,00 52 112,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 2,87 2,69 2,74 2,74 2,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,04 -0,06 0,04 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 827,00 15 550,00 16 665,00 29 459,00 25 904,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 374,00 -929,00 -5 101,00 -4 396,00 -4 580,00
Zysk (strata) brutto 5 434,00 6 166,00 4 047,00 1 732,00 943,00
Zysk (strata) netto 5 485,00 6 066,00 4 023,00 1 351,00 546,00
Aktywa razem 47 099,00 48 239,00 53 975,00 56 484,00 54 606,00
Kapitał własny 37 254,00 37 804,00 35 930,00 32 907,00 31 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 1,96 1,99 1,89 1,73 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,32 0,21 0,07 0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 100 934,00 102 814,00 107 553,00 112 074,00 104 233,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 629,00 11 557,00 7 158,00 7 288,00 2 738,00
Zysk (strata) brutto 10 851,00 11 868,00 8 601,00 7 472,00 2 609,00
Zysk (strata) netto 5 822,00 6 251,00 3 249,00 2 129,00 -536,00
Aktywa razem 80 210,00 81 669,00 85 000,00 87 649,00 87 293,00
Kapitał własny 59 997,00 60 754,00 58 645,00 54 109,00 52 157,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10 19 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję 3,15 3,19 3,08 2,85 2,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,33 0,17 0,11 -0,03
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.02.2011 2012 BM BGŻ S.A. 195 900 11 900 -
15.02.2011 2010 BM BGŻ S.A. 162 400 6 300 -
15.02.2011 2011 BM BGŻ S.A. 178 300 10 100 -
25.01.2011 2007 BM BGŻ S.A. 92 800 8 000 -
25.01.2011 2009 BM BGŻ S.A. 174 800 4 600 -
25.01.2011 2008 BM BGŻ S.A. 156 900 6 300 -
14.12.2004 2006 DM PKO BP 47 581 4 905 -
14.12.2004 2004 DM PKO BP 41 800 5 500 -
14.12.2004 2005 DM PKO BP 43 189 4 581 -