STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ODL (ODLEWNIE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 50 729,00 48 396,00 49 581,00 50 226,00 58 298,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 439,00 2 109,00 6 333,00 5 209,00 8 641,00
Zysk (strata) brutto 4 568,00 2 457,00 6 044,00 5 268,00 8 610,00
Zysk (strata) netto 3 615,00 1 900,00 4 765,00 4 655,00 6 857,00
Aktywa razem 98 918,00 99 805,00 109 386,00 108 814,00 118 338,00
Kapitał własny 61 458,00 57 367,00 62 125,00 66 780,00 73 638,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 664,12 20 664,12 20 664,12 20 664,12 20 664,12
Wartość księgowa na jedną akcję 2,97 2,78 3,01 3,23 3,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,09 0,23 0,23 0,33
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'03 IIQ'03 IIIQ'03 IVQ'03 IQ'04
Przychody netto ze sprzedaży 18 228,00 18 978,00 15 374,00 13 798,00 18 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 112,00 1 521,00 1 091,00 458,00 1 573,00
Zysk (strata) brutto 906,00 968,00 1 258,00 638,00 1 427,00
Zysk (strata) netto 869,00 583,00 1 063,00 658,00 1 466,00
Aktywa razem 35 158,00 27 872,00 27 453,00 26 397,00 29 865,00
Kapitał własny 6 435,00 7 027,00 8 086,00 8 552,00 10 023,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 527,33 16 527,33 16 527,33 16 527,33 16 527,33
Wartość księgowa na jedną akcję 0,39 0,43 0,49 0,52 0,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,04 0,06 0,04 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 132 012,00 136 719,00 138 160,00 168 300,00 198 932,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 139,00 13 354,00 15 176,00 13 285,00 18 090,00
Zysk (strata) brutto 6 216,00 14 372,00 15 697,00 12 345,00 18 337,00
Zysk (strata) netto 5 848,00 11 916,00 12 656,00 9 866,00 14 936,00
Aktywa razem 76 770,00 80 397,00 90 613,00 98 573,00 108 814,00
Kapitał własny 31 668,00 43 594,00 54 911,00 57 842,00 66 780,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 328,24 41 328,24 20 664,12 20 664,12 20 664,12
Wartość księgowa na jedną akcję 0,77 1,06 2,66 2,80 3,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,29 0,61 0,48 0,72
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 1999 2000 2001 2002 2003
Przychody netto ze sprzedaży 92 783,00 96 970,00 83 825,00 74 637,00 66 201,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 326,00 -17 241,00 -6 570,00 -688,00 4 064,00
Zysk (strata) brutto -5 073,00 -23 892,00 -9 690,00 10 423,00 3 157,00
Zysk (strata) netto -5 029,00 -22 037,00 -10 971,00 10 969,00 2 758,00
Aktywa razem 84 361,00 64 967,00 36 328,00 33 830,00 26 397,00
Kapitał własny 14 472,00 -7 559,00 -3 249,00 5 603,00 8 552,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 527,33 16 527,33 16 527,33 16 527,33 16 527,33
Wartość księgowa na jedną akcję 0,88 -0,46 -0,20 0,34 0,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,30 -1,33 -0,66 0,66 0,17
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.11.2016 2017 Noble Securities 137 900 9 800 -
15.11.2016 2016 Noble Securities 135 200 10 700 -
15.11.2016 2018 Noble Securities 140 600 9 900 -
01.11.2016 2013 110 500 6 100 -
01.11.2016 2014 132 000 5 800 -
01.11.2016 2015 136 700 11 900 -
24.10.2004 2006 zarząd 96 036 4 640 -
24.10.2004 2003 DM Penetrator 55 581 3 141 -
24.10.2004 2004 DM Penetrator 71 411 4 978 -
24.10.2004 2005 DM Penetrator 85 153 4 446 -