STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIP (BIOPLANET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 674,00 28 767,00 34 448,00 40 607,00 37 070,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -87,00 -354,00 673,00 1 328,00 536,00
Zysk (strata) brutto -555,00 -386,00 455,00 1 141,00 461,00
Zysk (strata) netto -469,00 -348,00 365,00 804,00 354,00
Aktywa razem 48 814,00 46 690,00 46 255,00 54 964,00 51 512,00
Kapitał własny 10 846,00 10 498,00 10 863,00 11 668,00 11 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,87 3,75 3,88 4,17 4,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,17 -0,12 0,13 0,29 0,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 63 074,00 86 071,00 113 470,00 123 293,00 128 441,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 206,00 2 855,00 1 979,00 1 338,00 1 164,00
Zysk (strata) brutto 1 956,00 2 545,00 1 057,00 1 261,00 173,00
Zysk (strata) netto 1 529,00 2 002,00 792,00 1 016,00 83,00
Aktywa razem 21 145,00 39 240,00 43 539,00 47 194,00 46 255,00
Kapitał własny 7 147,00 8 972,00 9 764,00 10 780,00 10 863,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,55 3,20 3,49 3,85 3,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,72 0,28 0,36 0,03