STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IST (INFOSCAN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20,00 13,00 15,00 17,00 507,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 114,00 -346,00 -695,00 -342,00 -196,00
Zysk (strata) brutto 115,00 -349,00 -785,00 -360,00 -201,00
Zysk (strata) netto 115,00 -349,00 -785,00 -360,00 -201,00
Aktywa razem 1 517,00 2 017,00 2 606,00 2 799,00 2 816,00
Kapitał własny 18,00 266,00 757,00 429,00 228,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 533,65 4 533,65 4 533,65 4 793,65 4 793,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,06 0,17 0,09 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,08 -0,17 -0,08 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20,00 13,00 15,00 17,00 507,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33,00 -283,00 -476,00 -351,00 -177,00
Zysk (strata) brutto -32,00 -286,00 -533,00 -432,00 -119,00
Zysk (strata) netto -32,00 -286,00 -533,00 -432,00 -119,00
Aktywa razem 1 942,00 2 640,00 3 184,00 3 253,00 3 375,00
Kapitał własny 651,00 1 023,00 1 290,00 889,00 770,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 533,65 4 533,65 4 533,65 4 793,65 4 793,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,23 0,28 0,19 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,06 -0,12 -0,09 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 258,00 593,00 75,00 245,00 68,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -329,00 -951,00 -1 497,00 -1 954,00 -1 403,00
Zysk (strata) brutto -329,00 -949,00 -1 493,00 -1 965,00 -1 495,00
Zysk (strata) netto -329,00 -949,00 -1 493,00 -1 965,00 -1 495,00
Aktywa razem 1 920,00 2 456,00 780,00 893,00 2 606,00
Kapitał własny 1 317,00 1 378,00 331,00 379,00 757,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 803,65 2 064,05 2 503,65 4 533,65 4 533,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,73 0,67 0,13 0,08 0,17
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,46 -0,60 -0,43 -0,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 75,00 245,00 68,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -1 497,00 -2 529,00 -1 509,00
Zysk (strata) brutto - - -1 493,00 -2 541,00 -1 570,00
Zysk (strata) netto - - -1 493,00 -2 541,00 -1 570,00
Aktywa razem - - 780,00 1 862,00 3 184,00
Kapitał własny - - 331,00 -198,00 1 290,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 2 503,65 4 533,65 4 533,65
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,13 -0,04 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,60 -0,56 -0,35