STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GBK (GETBACK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży -171 325,00 -991 118,00 -330 733,00 -49 724,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -236 615,00 -1 501 617,00 -476 319,00 -146 551,00 0,00
Zysk (strata) brutto 67 857,00 -1 922 776,00 -665 539,00 -298 689,00 0,00
Zysk (strata) netto 77 596,00 -1 961 480,00 -671 892,00 -298 689,00 0,00
Aktywa razem 2 283 303,00 1 223 830,00 1 402 757,00 753 973,00 729 062,00
Kapitał własny 481 757,00 -1 143 630,00 -1 311 847,00 -2 114 211,00 -2 244 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,82 -11,44 -13,12 -21,14 -22,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,78 -19,62 -6,72 -2,99 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 200 717,00 -1 410 556,00 -411 332,00 19 369,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 905,00 -2 005 912,00 -545 626,00 -281 153,00 0,00
Zysk (strata) brutto 58 963,00 -2 061 456,00 -743 940,00 -370 227,00 0,00
Zysk (strata) netto 69 623,00 -2 109 140,00 -760 757,00 -360 046,00 0,00
Aktywa razem 3 041 816,00 1 781 501,00 1 961 164,00 1 824 305,00 1 280 135,00
Kapitał własny 566 456,00 -1 203 584,00 -1 373 552,00 -1 743 401,00 -2 241 084,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,67 -12,04 -13,74 -17,43 -22,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,70 -21,09 -7,61 -3,60 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19 452,00 64 683,00 84 730,00 -945 123,00 -343 604,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 590,00 -7 687,00 -51 607,00 -1 630 456,00 -659 386,00
Zysk (strata) brutto 26 362,00 106 960,00 159 349,00 -1 799 418,00 -1 094 977,00
Zysk (strata) netto 21 074,00 112 169,00 169 291,00 -1 803 826,00 -1 101 339,00
Aktywa razem 261 550,00 441 917,00 1 174 869,00 1 223 830,00 729 062,00
Kapitał własny 42 643,00 154 812,00 324 103,00 -1 143 630,00 -2 244 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,53 1,94 4,05 -11,44 -22,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 1,40 2,12 -18,04 -11,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 107 522,00 206 673,00 422 671,00 -872 247,00 -95 405,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 295,00 122 566,00 234 740,00 -1 746 923,00 -566 470,00
Zysk (strata) brutto 54 238,00 109 957,00 191 176,00 -1 912 778,00 -1 022 644,00
Zysk (strata) netto 44 097,00 120 138,00 200 013,00 -1 927 899,00 -1 022 836,00
Aktywa razem 289 535,00 655 393,00 1 630 558,00 1 781 501,00 1 280 135,00
Kapitał własny 65 668,00 185 719,00 385 755,00 -1 203 584,00 -2 241 084,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 2,32 4,82 -12,04 -22,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 1,50 2,50 -19,28 -10,23