STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GBK (GETBACK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży -162 027,00 -524 617,00 -330 733,00 -194 732,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -227 318,00 -1 012 764,00 -476 319,00 -386 401,00 0,00
Zysk (strata) brutto 67 857,00 -1 427 153,00 -665 539,00 -441 072,00 0,00
Zysk (strata) netto 77 596,00 -1 465 857,00 -671 892,00 -441 072,00 0,00
Aktywa razem 2 283 303,00 1 698 900,00 1 402 757,00 1 186 948,00 852 219,00
Kapitał własny 481 757,00 -639 955,00 -1 311 847,00 -1 752 919,00 -2 201 220,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,82 -6,40 -13,12 -17,53 -22,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,78 -14,66 -6,72 -4,41 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 190 420,00 200 717,00 -840 555,00 -411 332,00 19 369,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 958,00 102 905,00 -1 460 235,00 -545 626,00 -281 153,00
Zysk (strata) brutto 43 476,00 58 963,00 -1 493 451,00 -743 940,00 -370 227,00
Zysk (strata) netto 54 372,00 69 623,00 -1 534 225,00 -760 757,00 -360 046,00
Aktywa razem 2 608 687,00 3 041 816,00 2 312 717,00 1 961 164,00 1 824 305,00
Kapitał własny 496 994,00 566 456,00 -622 163,00 -1 373 552,00 -1 743 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 80 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,21 5,67 -6,22 -13,74 -17,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,70 -15,34 -7,61 -3,60
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19 452,00 64 683,00 84 730,00 -478 622,00 -730 029,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 590,00 -7 687,00 -51 607,00 -1 141 603,00 -1 171 454,00
Zysk (strata) brutto 26 362,00 106 960,00 159 349,00 -1 303 795,00 -1 554 903,00
Zysk (strata) netto 21 074,00 112 169,00 169 291,00 -1 308 203,00 -1 561 265,00
Aktywa razem 261 550,00 441 917,00 1 174 869,00 1 698 900,00 852 219,00
Kapitał własny 42 643,00 154 812,00 324 103,00 -639 955,00 -2 201 220,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,53 1,94 4,05 -6,40 -22,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 1,40 2,12 -13,08 -15,61
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 29 996,00 107 522,00 206 673,00 422 671,00 -302 246,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 455,00 64 295,00 122 566,00 234 740,00 -1 201 246,00
Zysk (strata) brutto 13 150,00 54 238,00 109 957,00 191 176,00 -1 344 773,00
Zysk (strata) netto 10 098,00 44 097,00 120 138,00 200 013,00 -1 352 984,00
Aktywa razem 126 374,00 289 535,00 655 393,00 1 630 558,00 2 312 717,00
Kapitał własny 21 528,00 65 668,00 185 719,00 385 755,00 -622 163,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,82 2,32 4,82 -6,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,55 1,50 2,50 -13,53