STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEM (PEMANAGER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 661,00 6 217,00 4 590,00 4 438,00 4 852,00
Zysk (strata) brutto 1 565,00 4 228,00 3 085,00 3 067,00 3 471,00
Zysk (strata) netto 138,00 2 951,00 1 895,00 1 792,00 3 106,00
Aktywa razem 330 531,00 314 133,00 223 775,00 232 657,00 238 471,00
Kapitał własny 116 914,00 120 067,00 122 115,00 123 989,00 127 176,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 423,77 3 423,77 3 423,77 3 423,77 3 423,77
Wartość księgowa na jedną akcję 34,15 35,07 35,67 36,21 37,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,86 0,55 0,52 0,91
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 581,00 12 517,00 12 519,00 12 495,00 12 214,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 185,00 3 732,00 4 429,00 3 491,00 2 924,00
Zysk (strata) brutto 2 718,00 3 255,00 3 892,00 2 919,00 2 408,00
Zysk (strata) netto 1 752,00 2 034,00 2 166,00 1 825,00 2 852,00
Aktywa razem 117 011,00 120 214,00 112 974,00 120 446,00 121 864,00
Kapitał własny 36 568,00 38 805,00 41 124,00 43 031,00 45 964,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 423,77 3 423,77 3 423,77 3 423,77 3 423,77
Wartość księgowa na jedną akcję 10,68 11,33 12,01 12,57 13,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 0,59 0,63 0,53 0,83
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 896,00 55 812,00 20 475,00 20 591,00 20 030,00
Zysk (strata) brutto 102 147,00 48 380,00 10 275,00 12 846,00 12 405,00
Zysk (strata) netto 94 319,00 72 541,00 10 507,00 7 661,00 7 158,00
Aktywa razem 241 305,00 287 979,00 319 536,00 318 087,00 223 775,00
Kapitał własny 136 405,00 157 513,00 125 996,00 124 353,00 122 115,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 335,05 3 335,05 3 423,77 3 423,77 3 423,77
Wartość księgowa na jedną akcję 40,90 47,23 36,80 36,32 35,67
Zysk (strata) na jedną akcję 28,28 21,75 3,07 2,24 2,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 54 067,00 79 953,00 44 103,00 47 652,00 52 005,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 809,00 45 038,00 17 700,00 18 195,00 15 646,00
Zysk (strata) brutto 37 311,00 41 850,00 13 218,00 16 803,00 13 702,00
Zysk (strata) netto 36 838,00 49 643,00 14 024,00 5 339,00 8 574,00
Aktywa razem 114 558,00 126 396,00 109 144,00 108 389,00 112 974,00
Kapitał własny 75 217,00 73 912,00 45 911,00 41 946,00 41 124,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 335,05 3 335,05 3 423,77 3 423,77 3 423,77
Wartość księgowa na jedną akcję 22,55 22,16 13,41 12,25 12,01
Zysk (strata) na jedną akcję 11,05 14,89 4,10 1,56 2,50