STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDA (IDEABANK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 254 574,00 258 058,00 205 051,00 235 150,00 280 218,00
Przychody z tytułu prowizji 61 608,00 47 224,00 -9 867,00 28 114,00 27 175,00
Wynik na działalności bankowej 19 989,00 180 324,00 -23 948,00 103 690,00 205 572,00
Zysk (strata) brutto -199 651,00 -2 827,00 -1 186 795,00 -75 789,00 41 035,00
Zysk (strata) netto -155 935,00 -7 249,00 -1 451 669,00 -76 291,00 41 046,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 701 035,00 1 713 800,00 231 415,00 166 354,00 210 065,00
Liczba akcji 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję -1,99 -0,09 -18,52 -0,97 0,52
Wartość księgowa na jedną akcję 21,70 21,86 2,95 2,12 2,68
Współczynnik wypłacalności 0,00 11,27 4,11 3,20 3,48
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 264 745,00 284 394,00 190 476,00 250 797,00 293 761,00
Przychody z tytułu prowizji 83 991,00 78 306,00 37 629,00 58 307,00 45 736,00
Wynik na działalności bankowej -22 225,00 186 401,00 -21 445,00 132 626,00 185 534,00
Zysk (strata) brutto -415 740,00 -21 511,00 -1 071 769,00 -75 781,00 -27 139,00
Zysk (strata) netto -390 738,00 -32 644,00 -1 479 817,00 -80 796,00 952,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 788 371,00 1 803 619,00 272 654,00 194 296,00 196 922,00
Liczba akcji 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję -4,98 -0,42 -18,88 -1,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję 22,81 23,01 3,48 2,48 2,51
Współczynnik wypłacalności 0,00 9,55 2,70 1,80 2,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 588 339,00 683 726,00 863 693,00 1 025 486,00 972 337,00
Przychody z tytułu prowizji 257 686,00 288 479,00 264 149,00 281 804,00 153 304,00
Wynik na działalności bankowej 485 682,00 538 079,00 731 226,00 1 042 055,00 353 295,00
Zysk (strata) brutto 149 458,00 91 559,00 219 799,00 400 501,00 -1 380 306,00
Zysk (strata) netto 120 275,00 70 261,00 177 244,00 346 758,00 -1 614 369,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 534 736,00 1 872 150,00 1 937 813,00 2 121 465,00 231 415,00
Liczba akcji 67 811,10 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,77 0,90 2,26 4,42 -20,59
Wartość księgowa na jedną akcję 22,63 23,88 24,72 27,06 2,95
Współczynnik wypłacalności 13,45 16,51 13,61 12,94 4,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 689 387,00 806 831,00 1 010 540,00 1 152 624,00 1 003 034,00
Przychody z tytułu prowizji 424 743,00 487 059,00 446 722,00 504 469,00 311 417,00
Wynik na działalności bankowej 690 355,00 780 282,00 1 189 362,00 1 211 651,00 367 873,00
Zysk (strata) brutto 229 824,00 94 988,00 437 771,00 339 762,00 -1 498 625,00
Zysk (strata) netto 241 255,00 295 152,00 440 851,00 231 067,00 -1 891 816,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 476 210,00 2 037 977,00 2 457 377,00 2 522 226,00 272 654,00
Liczba akcji 67 811,10 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję 3,56 3,77 5,62 2,95 -24,13
Wartość księgowa na jedną akcję 21,77 25,99 31,34 32,17 3,48
Współczynnik wypłacalności 0,00 14,90 14,38 12,80 2,70
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.02.2016 2016 DM BOŚ S.A. 415 400 263 100 -
12.02.2016 2015 DM BOŚ S.A. 348 600 252 600 po korekcie
12.02.2016 2017 DM BOŚ S.A. 472 100 266 200 -
10.02.2016 2014 DM BOŚ S.A. 332 100 141 200 po korekcie