STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDA (IDEABANK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 235 150,00 280 218,00 246 719,00 241 302,00 204 427,00
Przychody z tytułu prowizji 28 114,00 27 175,00 23 023,00 20 874,00 17 739,00
Wynik na działalności bankowej 103 690,00 205 572,00 123 515,00 152 832,00 120 133,00
Zysk (strata) brutto -75 789,00 41 035,00 -1 254,00 6 404,00 -31 535,00
Zysk (strata) netto -76 291,00 41 046,00 4 518,00 5 498,00 -31 634,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 128 907,00 210 065,00 218 651,00 183 665,00 157 496,00
Liczba akcji 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,97 0,52 0,06 0,07 -0,40
Wartość księgowa na jedną akcję 1,64 2,68 2,79 2,34 2,01
Współczynnik wypłacalności 0,00 3,48 3,54 3,34 2,54
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 248 051,00 293 761,00 257 366,00 223 677,00 209 385,00
Przychody z tytułu prowizji 48 813,00 45 736,00 42 511,00 36 877,00 29 715,00
Wynik na działalności bankowej 122 338,00 185 534,00 165 787,00 140 686,00 152 840,00
Zysk (strata) brutto -77 545,00 -27 139,00 1 625,00 10 059,00 1 143,00
Zysk (strata) netto -83 131,00 952,00 12 314,00 30 255,00 1 653,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 109 945,00 196 922,00 211 409,00 155 970,00 160 306,00
Liczba akcji 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję -1,06 0,01 0,16 0,39 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 2,51 2,70 1,99 2,05
Współczynnik wypłacalności 0,00 2,11 2,22 1,46 0,76
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 683 726,00 863 693,00 1 025 486,00 972 337,00 1 003 389,00
Przychody z tytułu prowizji 288 479,00 264 149,00 281 804,00 153 304,00 99 186,00
Wynik na działalności bankowej 538 079,00 731 226,00 1 042 055,00 352 953,00 585 609,00
Zysk (strata) brutto 91 559,00 219 799,00 400 501,00 -1 398 057,00 -29 604,00
Zysk (strata) netto 70 261,00 177 244,00 346 758,00 -1 632 120,00 -25 229,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 872 150,00 1 937 813,00 2 121 465,00 193 968,00 183 665,00
Liczba akcji 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,90 2,26 4,42 -20,82 -0,32
Wartość księgowa na jedną akcję 23,88 24,72 27,06 2,47 2,34
Współczynnik wypłacalności 16,51 13,61 12,94 3,83 3,34
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 806 831,00 1 010 540,00 1 152 624,00 986 158,00 1 022 855,00
Przychody z tytułu prowizji 487 059,00 446 722,00 504 469,00 246 294,00 173 937,00
Wynik na działalności bankowej 780 282,00 1 189 362,00 1 211 651,00 325 356,00 614 345,00
Zysk (strata) brutto 94 988,00 437 771,00 339 762,00 -1 451 575,00 -90 665,00
Zysk (strata) netto 295 152,00 440 851,00 231 067,00 -1 910 552,00 -37 275,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 2 037 977,00 2 457 377,00 2 522 226,00 190 638,00 155 970,00
Liczba akcji 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98 78 401,98
Zysk (strata) na jedną akcję 3,77 5,62 2,95 -24,37 -0,48
Wartość księgowa na jedną akcję 25,99 31,34 32,17 2,43 1,99
Współczynnik wypłacalności 14,90 14,38 12,80 2,13 1,46
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.02.2016 2016 DM BOŚ S.A. 415 400 263 100 -
12.02.2016 2015 DM BOŚ S.A. 348 600 252 600 po korekcie
12.02.2016 2017 DM BOŚ S.A. 472 100 266 200 -
10.02.2016 2014 DM BOŚ S.A. 332 100 141 200 po korekcie