STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ADV (ADIUVO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 232,00 1 134,00 -765,00 542,00 525,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -763,00 -1 021,00 -2 004,00 -1 172,00 -832,00
Zysk (strata) brutto 799,00 -16 350,00 -4 619,00 -1 316,00 337,00
Zysk (strata) netto 562,00 -13 773,00 -488,00 -1 220,00 516,00
Aktywa razem 141 516,00 130 734,00 137 020,00 140 823,00 145 509,00
Kapitał własny 121 260,00 105 306,00 105 185,00 120 294,00 130 376,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 164,35 10 164,35 10 164,35 11 784,35 11 784,35
Wartość księgowa na jedną akcję 11,93 10,36 10,35 10,21 11,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 -1,36 -0,05 -0,10 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 778,00 675,00 1 025,00 316,00 401,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 516,00 -5 544,00 -5 312,00 -7 834,00 823,00
Zysk (strata) brutto -6 939,00 -5 381,00 -6 560,00 -10 262,00 -739,00
Zysk (strata) netto -5 606,00 -1 613,00 -4 694,00 -10 475,00 266,00
Aktywa razem 78 988,00 83 018,00 84 092,00 82 752,00 92 097,00
Kapitał własny 36 723,00 35 149,00 30 942,00 38 044,00 50 332,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 164,35 10 164,35 10 164,35 11 784,35 11 784,35
Wartość księgowa na jedną akcję 3,61 3,46 3,04 3,23 4,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,55 -0,16 -0,46 -0,89 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 88,00 2 717,00 4 588,00 5 543,00 3 673,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 766,00 -3 444,00 -2 980,00 -2 361,00 -3 424,00
Zysk (strata) brutto -4 697,00 -1 605,00 555,00 -7,00 -16 586,00
Zysk (strata) netto -4 697,00 -1 605,00 555,00 -395,00 -14 919,00
Aktywa razem 201 156,00 328 729,00 127 633,00 135 486,00 140 823,00
Kapitał własny 162 538,00 274 797,00 119 101,00 120 445,00 120 294,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 070,18 9 070,18 10 164,35 10 164,35 11 784,35
Wartość księgowa na jedną akcję 20,14 30,30 11,72 11,85 10,21
Zysk (strata) na jedną akcję -0,58 -0,18 0,06 -0,04 -1,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 36,00 3 937,00 4 779,00 5 762,00 2 794,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 756,00 -13 667,00 -18 837,00 -51 874,00 -25 206,00
Zysk (strata) brutto -644,00 -20 101,00 -22 030,00 -59 002,00 -29 143,00
Zysk (strata) netto 1 723,00 -17 964,00 -17 196,00 -40 109,00 -22 388,00
Aktywa razem 53 918,00 86 122,00 97 641,00 66 927,00 82 752,00
Kapitał własny 18 687,00 47 634,00 57 958,00 36 640,00 38 044,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 070,18 9 070,18 10 164,35 10 164,35 11 784,35
Wartość księgowa na jedną akcję 2,32 5,25 5,70 3,61 3,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 -1,98 -1,69 -3,95 -1,90