STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ADV (ADIUVO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 765,00 542,00 525,00 534,00 448,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -468,00 -1 172,00 -832,00 -537,00 -602,00
Zysk (strata) brutto 281,00 -1 316,00 337,00 -799,00 606,00
Zysk (strata) netto -488,00 -1 220,00 516,00 -1 560,00 465,00
Aktywa razem 137 020,00 140 823,00 145 509,00 143 964,00 146 452,00
Kapitał własny 105 185,00 120 294,00 130 376,00 128 815,00 129 280,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 164,35 11 784,35 11 784,35 13 174,35 13 174,35
Wartość księgowa na jedną akcję 10,35 10,21 11,06 9,78 9,81
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,10 0,04 -0,12 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 025,00 316,00 401,00 384,00 413,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 314,00 -7 834,00 823,00 -7 588,00 -1 641,00
Zysk (strata) brutto -6 561,00 -10 262,00 -739,00 -7 914,00 -2 549,00
Zysk (strata) netto -4 694,00 -10 475,00 266,00 -6 410,00 -2 011,00
Aktywa razem 84 092,00 82 752,00 92 097,00 84 583,00 83 045,00
Kapitał własny 30 942,00 38 044,00 50 332,00 43 036,00 40 354,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 164,35 11 784,35 11 784,35 13 174,35 13 174,35
Wartość księgowa na jedną akcję 3,04 3,23 4,27 3,27 3,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,46 -0,89 0,02 -0,49 -0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 88,00 2 717,00 4 588,00 5 543,00 3 673,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 766,00 -3 444,00 -2 980,00 -2 361,00 -3 424,00
Zysk (strata) brutto -4 697,00 -1 605,00 555,00 -7,00 -16 586,00
Zysk (strata) netto -4 697,00 -1 605,00 555,00 -395,00 -14 919,00
Aktywa razem 201 156,00 328 729,00 127 633,00 135 486,00 140 823,00
Kapitał własny 162 538,00 274 797,00 119 101,00 120 445,00 120 294,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 070,18 9 070,18 10 164,35 10 164,35 11 784,35
Wartość księgowa na jedną akcję 20,14 30,30 11,72 11,85 10,21
Zysk (strata) na jedną akcję -0,58 -0,18 0,06 -0,04 -1,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 36,00 3 937,00 4 779,00 5 762,00 2 794,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 756,00 -13 667,00 -18 837,00 -51 874,00 -25 206,00
Zysk (strata) brutto -644,00 -20 101,00 -22 030,00 -59 002,00 -29 143,00
Zysk (strata) netto 1 723,00 -17 964,00 -17 196,00 -40 109,00 -22 388,00
Aktywa razem 53 918,00 86 122,00 97 641,00 66 927,00 82 752,00
Kapitał własny 18 687,00 47 634,00 57 958,00 36 640,00 38 044,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 070,18 9 070,18 10 164,35 10 164,35 11 784,35
Wartość księgowa na jedną akcję 2,32 5,25 5,70 3,61 3,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 -1,98 -1,69 -3,95 -1,90