STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKT (SKOTAN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 651,00 687,00 930,00 1 231,00 1 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 302,00 -426,00 -861,00 -1 357,00 -969,00
Zysk (strata) brutto -1 482,00 -212,00 -1 007,00 -1 935,00 -1 172,00
Zysk (strata) netto -1 482,00 -212,00 -1 007,00 -1 935,00 -1 172,00
Aktywa razem 6 985,00 6 986,00 6 855,00 6 850,00 6 561,00
Kapitał własny -4 946,00 -5 158,00 -6 166,00 -8 101,00 -9 273,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,18 -0,19 -0,23 -0,30 -0,34
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,01 -0,04 -0,07 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 651,00 688,00 929,00 1 231,00 1 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 335,00 -459,00 -894,00 -1 382,00 -1 001,00
Zysk (strata) brutto -1 485,00 -215,00 -1 010,00 -1 930,00 -1 175,00
Zysk (strata) netto -1 485,00 -215,00 -1 010,00 -1 930,00 -1 175,00
Aktywa razem 7 080,00 7 031,00 6 885,00 6 869,00 6 650,00
Kapitał własny -4 939,00 -5 155,00 -6 164,00 -8 095,00 -9 270,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,18 -0,19 -0,23 -0,30 -0,34
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,01 -0,04 -0,07 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 628,00 636,00 1 289,00 3 187,00 3 499,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 481,00 -13 909,00 -6 599,00 -3 773,00 -3 946,00
Zysk (strata) brutto -19 956,00 -17 569,00 -8 589,00 -4 207,00 -4 636,00
Zysk (strata) netto -19 718,00 -17 807,00 -8 589,00 -4 207,00 -4 636,00
Aktywa razem 53 576,00 12 878,00 7 761,00 7 376,00 6 850,00
Kapitał własny 27 139,00 9 331,00 742,00 -3 465,00 -8 101,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,01 0,35 0,03 -0,13 -0,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,73 -0,66 -0,32 -0,16 -0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 628,00 636,00 1 289,00 3 187,00 3 499,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 796,00 -14 240,00 -7 983,00 -3 933,00 -4 070,00
Zysk (strata) brutto -20 171,00 -17 789,00 -7 983,00 -4 215,00 -4 640,00
Zysk (strata) netto -19 894,00 -18 041,00 -8 095,00 -4 143,00 -4 640,00
Aktywa razem 53 219,00 12 292,00 7 783,00 7 388,00 6 869,00
Kapitał własny 26 824,00 8 784,00 689,00 -3 455,00 -8 095,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,99 0,33 0,03 -0,13 -0,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,74 -0,67 -0,30 -0,15 -0,17
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.06.2000 2000 zarząd 60 000 5 000 -
21.07.1999 1999 zarząd 59 926 4 849 -