STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKT (SKOTAN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 231,00 1 571,00 883,00 947,00 1 042,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 357,00 -969,00 -132,00 -1 112,00 -1 017,00
Zysk (strata) brutto -1 935,00 -1 172,00 433,00 -1 379,00 -1 149,00
Zysk (strata) netto -1 935,00 -1 172,00 433,00 -1 379,00 -1 149,00
Aktywa razem 6 850,00 6 561,00 7 379,00 6 577,00 4 893,00
Kapitał własny -8 101,00 -9 273,00 -8 840,00 -10 219,00 -11 368,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,30 -0,34 -0,33 -0,38 -0,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,04 0,02 -0,05 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 231,00 1 571,00 883,00 947,00 1 042,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 382,00 -1 001,00 -165,00 -1 144,00 -1 052,00
Zysk (strata) brutto -1 930,00 -1 175,00 135,00 -1 411,00 -1 211,00
Zysk (strata) netto -1 930,00 -1 175,00 200,00 -1 411,00 -1 207,00
Aktywa razem 6 869,00 6 650,00 7 113,00 6 275,00 4 509,00
Kapitał własny -8 095,00 -9 270,00 -9 070,00 -10 481,00 -11 688,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,30 -0,34 -0,34 -0,39 -0,43
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,04 0,01 -0,05 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 636,00 1 289,00 3 187,00 3 499,00 4 443,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 909,00 -6 599,00 -3 773,00 -3 946,00 -3 230,00
Zysk (strata) brutto -17 569,00 -8 589,00 -4 207,00 -4 636,00 -3 267,00
Zysk (strata) netto -17 807,00 -8 589,00 -4 207,00 -4 636,00 -3 267,00
Aktywa razem 12 878,00 7 761,00 7 376,00 6 850,00 4 893,00
Kapitał własny 9 331,00 742,00 -3 465,00 -8 101,00 -11 368,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,03 -0,13 -0,30 -0,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,66 -0,32 -0,16 -0,17 -0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 636,00 1 289,00 3 187,00 3 499,00 4 443,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 240,00 -7 983,00 -3 933,00 -4 070,00 -3 362,00
Zysk (strata) brutto -17 789,00 -7 983,00 -4 215,00 -4 640,00 -3 662,00
Zysk (strata) netto -18 041,00 -8 095,00 -4 143,00 -4 640,00 -3 593,00
Aktywa razem 12 292,00 7 783,00 7 388,00 6 869,00 4 509,00
Kapitał własny 8 784,00 689,00 -3 455,00 -8 095,00 -11 688,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,33 0,03 -0,13 -0,30 -0,43
Zysk (strata) na jedną akcję -0,67 -0,30 -0,15 -0,17 -0,13
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.06.2000 2000 zarząd 60 000 5 000 -
21.07.1999 1999 zarząd 59 926 4 849 -