STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPA (CAPITAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 081,00 -2 114,00 -1 901,00 674,00 -439,00
Zysk (strata) brutto -9 079,00 -2 128,00 -1 904,00 671,00 -446,00
Zysk (strata) netto -7 402,00 -1 777,00 -1 586,00 508,00 -409,00
Aktywa razem 39 836,00 37 594,00 35 612,00 36 138,00 35 548,00
Kapitał własny 34 471,00 32 694,00 31 108,00 31 616,00 31 207,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,03 1,92 1,83 1,86 1,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,44 -0,11 -0,09 0,03 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 728,00 678,00 661,00 542,00 509,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 120,00 -2 156,00 -1 793,00 589,00 -539,00
Zysk (strata) brutto -9 115,00 -2 167,00 -1 795,00 613,00 -542,00
Zysk (strata) netto -7 442,00 -1 818,00 -1 481,00 457,00 -505,00
Aktywa razem 41 322,00 39 070,00 37 096,00 37 541,00 36 843,00
Kapitał własny 35 729,00 33 911,00 32 430,00 32 887,00 32 382,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,10 2,00 1,91 1,94 1,91
Zysk (strata) na jedną akcję -0,44 -0,11 -0,09 0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 25 140,00 6 121,00 19 383,00 0,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 334,00 4 507,00 17 696,00 -15 125,00 -12 422,00
Zysk (strata) brutto 23 350,00 4 571,00 17 701,00 -15 029,00 -12 440,00
Zysk (strata) netto 18 468,00 4 627,00 15 119,00 -12 156,00 -10 257,00
Aktywa razem 114 578,00 109 039,00 116 756,00 47 835,00 36 138,00
Kapitał własny 101 347,00 95 999,00 101 136,00 41 873,00 31 616,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 440,00 23 000,00 21 500,00 17 000,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,15 4,17 4,70 2,46 1,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,76 0,20 0,70 -0,72 -0,60
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 30 050,00 13 786,00 26 100,00 11 836,00 2 604,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 666,00 4 030,00 18 502,00 -15 558,00 -12 479,00
Zysk (strata) brutto 24 704,00 4 113,00 18 509,00 -15 459,00 -12 464,00
Zysk (strata) netto 19 860,00 4 044,00 15 232,00 -11 939,00 -10 284,00
Aktywa razem 121 014,00 110 212,00 117 962,00 49 395,00 37 541,00
Kapitał własny 103 281,00 96 567,00 101 817,00 43 170,00 32 887,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 440,00 23 000,00 21 500,00 17 000,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,23 4,20 4,74 2,54 1,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 0,18 0,71 -0,70 -0,61