STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPA (CAPITAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 694,00 -2 855,00 -1 786,00 -4 791,00 -9 081,00
Zysk (strata) brutto -5 693,00 -2 780,00 -1 777,00 -4 779,00 -9 079,00
Zysk (strata) netto -4 638,00 -2 203,00 -1 486,00 -3 830,00 -7 402,00
Aktywa razem 110 767,00 54 350,00 52 485,00 47 835,00 39 836,00
Kapitał własny 96 497,00 47 188,00 45 702,00 41 873,00 34 471,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 500,00 21 500,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,49 2,20 2,69 2,46 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 -0,10 -0,09 -0,23 -0,44
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 091,00 996,00 900,00 850,00 728,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 969,00 -3 872,00 -1 794,00 -4 925,00 -9 120,00
Zysk (strata) brutto -4 967,00 -3 793,00 -1 785,00 -4 913,00 -9 115,00
Zysk (strata) netto -4 207,00 -2 371,00 -1 490,00 -3 870,00 -7 442,00
Aktywa razem 120 441,00 56 085,00 54 121,00 49 395,00 41 322,00
Kapitał własny 97 610,00 48 531,00 47 041,00 43 170,00 35 729,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 500,00 21 500,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,54 2,26 2,77 2,54 2,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 -0,11 -0,09 -0,23 -0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 070,00 25 140,00 6 121,00 19 383,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 573,00 23 334,00 4 507,00 17 696,00 -15 125,00
Zysk (strata) brutto 9 605,00 23 350,00 4 571,00 17 701,00 -15 029,00
Zysk (strata) netto 8 158,00 18 468,00 4 627,00 15 119,00 -12 156,00
Aktywa razem 91 460,00 114 578,00 109 039,00 116 756,00 47 835,00
Kapitał własny 82 878,00 101 347,00 95 999,00 101 136,00 41 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 440,00 24 440,00 23 000,00 21 500,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,39 4,15 4,17 4,70 2,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,76 0,20 0,70 -0,72
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 504,00 30 050,00 13 786,00 26 100,00 11 836,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 313,00 24 666,00 4 030,00 18 502,00 -15 558,00
Zysk (strata) brutto 9 407,00 24 704,00 4 113,00 18 509,00 -15 459,00
Zysk (strata) netto 7 962,00 19 860,00 4 044,00 15 232,00 -11 939,00
Aktywa razem 93 774,00 121 014,00 110 212,00 117 962,00 49 395,00
Kapitał własny 83 421,00 103 281,00 96 567,00 101 817,00 43 170,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 440,00 24 440,00 23 000,00 21 500,00 17 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,41 4,23 4,20 4,74 2,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,81 0,18 0,71 -0,70