STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW (SUWARY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 734,00 29 718,00 29 783,00 18 380,00 17 759,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 610,00 -37,00 3 110,00 -7 618,00 392,00
Zysk (strata) brutto -1 084,00 -591,00 2 637,00 -8 048,00 -275,00
Zysk (strata) netto -1 077,00 -591,00 2 400,00 -8 233,00 -470,00
Aktywa razem 149 137,00 151 003,00 152 487,00 135 194,00 137 334,00
Kapitał własny 64 200,00 63 660,00 66 059,00 57 797,00 57 327,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 13,91 13,79 14,31 12,52 12,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -0,13 0,52 -1,78 -0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 31 009,00 46 149,00 43 847,00 32 342,00 28 433,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -373,00 3 121,00 4 988,00 -5 291,00 2 233,00
Zysk (strata) brutto -839,00 2 493,00 4 387,00 -5 689,00 1 555,00
Zysk (strata) netto -969,00 2 067,00 3 896,00 -6 213,00 1 056,00
Aktywa razem 166 013,00 171 323,00 169 837,00 155 374,00 153 037,00
Kapitał własny 70 837,00 72 925,00 76 790,00 70 608,00 71 664,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 15,35 15,80 16,64 15,30 15,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,21 0,45 0,84 -1,35 0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 61 271,00 106 202,00 114 509,00 113 441,00 97 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 308,00 957,00 4 398,00 2 815,00 -6 155,00
Zysk (strata) brutto -116,00 496,00 3 774,00 5 220,00 -7 065,00
Zysk (strata) netto -126,00 163,00 3 315,00 3 738,00 -7 480,00
Aktywa razem 103 468,00 157 131,00 157 698,00 143 143,00 135 194,00
Kapitał własny 57 172,00 57 335,00 60 651,00 65 277,00 57 797,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 12,39 12,42 13,14 14,14 12,52
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,04 0,72 0,81 -1,62
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 104 606,00 154 858,00 167 485,00 165 972,00 153 347,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 917,00 5 723,00 12 730,00 12 590,00 2 445,00
Zysk (strata) brutto 543,00 1 791,00 9 263,00 9 902,00 373,00
Zysk (strata) netto -498,00 22,00 7 657,00 7 229,00 -1 198,00
Aktywa razem 111 572,00 164 707,00 164 205,00 161 730,00 155 374,00
Kapitał własny 56 010,00 56 032,00 63 689,00 71 806,00 70 608,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 12,14 12,14 13,80 15,56 15,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 0,01 1,66 1,57 -0,26
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.04.2002 2002 zarząd 35 000 2 000 -
24.04.2002 2001 zarząd 440 -