STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW (SUWARY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 475,00 32 711,00 27 784,00 19 734,00 29 718,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 565,00 2 339,00 -2 266,00 -1 610,00 -37,00
Zysk (strata) brutto 2 835,00 2 962,00 -210,00 -1 063,00 -591,00
Zysk (strata) netto 2 624,00 2 587,00 -936,00 -1 056,00 -591,00
Aktywa razem 156 180,00 152 383,00 143 821,00 149 815,00 151 003,00
Kapitał własny 64 345,00 66 105,00 65 169,00 64 113,00 63 660,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 13,94 14,32 14,12 13,89 13,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 0,56 -0,20 -0,23 -0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 42 045,00 46 422,00 42 839,00 31 009,00 46 149,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 889,00 5 039,00 143,00 -373,00 3 121,00
Zysk (strata) brutto 4 043,00 4 553,00 -490,00 -818,00 2 493,00
Zysk (strata) netto 3 553,00 3 731,00 -1 385,00 -948,00 2 067,00
Aktywa razem 171 370,00 171 659,00 162 408,00 166 691,00 171 323,00
Kapitał własny 70 179,00 73 083,00 71 698,00 70 750,00 72 925,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 15,21 15,84 15,54 15,33 15,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,77 0,81 -0,30 -0,21 0,45
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 58 615,00 61 271,00 106 202,00 114 509,00 113 441,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 066,00 -1 308,00 957,00 4 398,00 3 493,00
Zysk (strata) brutto 3 853,00 -116,00 496,00 3 774,00 6 000,00
Zysk (strata) netto 3 656,00 -126,00 163,00 3 315,00 4 518,00
Aktywa razem 104 010,00 103 468,00 157 131,00 157 698,00 143 821,00
Kapitał własny 57 298,00 57 172,00 57 335,00 60 651,00 65 169,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 12,42 12,39 12,42 13,14 14,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 -0,03 0,04 0,72 0,98
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 95 262,00 104 606,00 154 858,00 167 485,00 165 972,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 569,00 1 917,00 5 723,00 12 730,00 13 268,00
Zysk (strata) brutto 5 171,00 543,00 1 791,00 9 263,00 10 682,00
Zysk (strata) netto 3 738,00 -498,00 22,00 7 657,00 8 009,00
Aktywa razem 115 406,00 111 572,00 164 707,00 164 205,00 162 408,00
Kapitał własny 56 508,00 56 010,00 56 032,00 63 689,00 71 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07 4 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję 12,24 12,14 12,14 13,80 15,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 -0,11 0,01 1,66 1,74
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.04.2002 2002 zarząd 35 000 2 000 -
24.04.2002 2001 zarząd 440 -