STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AAT (ALTA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 252,00 195,00 185,00 195,00 181,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -28,00 5 138,00 -150,00 -1 495,00 3 645,00
Zysk (strata) brutto 134,00 5 299,00 19,00 -1 352,00 3 807,00
Zysk (strata) netto 134,00 5 299,00 19,00 -1 352,00 3 807,00
Aktywa razem 188 282,00 193 150,00 193 511,00 191 829,00 199 983,00
Kapitał własny 182 848,00 188 147,00 188 166,00 186 814,00 190 621,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35
Wartość księgowa na jedną akcję 12,02 12,37 12,37 12,28 12,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,35 0,00 -0,09 0,25
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 4 566,00 4 743,00 4 181,00 4 474,00 2 381,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 690,00 4 782,00 44,00 -9 131,00 -2 081,00
Zysk (strata) brutto 2 700,00 1 697,00 1 223,00 -8 789,00 -3 223,00
Zysk (strata) netto 2 656,00 563,00 1 150,00 -8 400,00 -2 397,00
Aktywa razem 269 648,00 272 690,00 272 209,00 262 023,00 258 080,00
Kapitał własny 176 323,00 176 781,00 177 931,00 169 531,00 167 134,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35
Wartość księgowa na jedną akcję 11,59 11,62 11,70 11,14 10,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,04 0,08 -0,55 -0,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 310,00 4 953,00 2 925,00 1 640,00 1 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 206,00 2 517,00 -1 110,00 3 367,00 -7 249,00
Zysk (strata) brutto 8 856,00 3 149,00 912,00 3 981,00 -6 612,00
Zysk (strata) netto 8 856,00 3 149,00 912,00 3 981,00 -6 612,00
Aktywa razem 188 964,00 192 178,00 195 636,00 199 474,00 193 150,00
Kapitał własny 186 207,00 189 355,00 190 416,00 194 536,00 188 147,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35
Wartość księgowa na jedną akcję 12,24 12,45 12,52 12,79 12,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,58 0,21 0,06 0,26 -0,44
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży 24 689,00 24 166,00 25 185,00 18 021,00 17 964,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 830,00 28 298,00 16 736,00 -7 459,00 385,00
Zysk (strata) brutto 2 214,00 16 132,00 -13 075,00 -6 416,00 -3 169,00
Zysk (strata) netto -541,00 8 866,00 -16 351,00 -5 246,00 -4 031,00
Aktywa razem 286 836,00 299 232,00 286 000,00 271 737,00 262 023,00
Kapitał własny 189 016,00 196 172,00 178 802,00 173 562,00 169 531,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35 15 212,35
Wartość księgowa na jedną akcję 12,43 12,90 11,75 11,41 11,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,58 -1,08 -0,35 -0,27