STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENT (ENTER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 000,00 10 000,00 14 000,00 6 000,00 4 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -538,00 9 901,00 13 661,00 7 461,00 3 641,00
Zysk (strata) brutto 3 627,00 6 360,00 20 031,00 1 968,00 3 769,00
Zysk (strata) netto 2 934,00 5 145,00 16 219,00 1 589,00 3 047,00
Aktywa razem 167 819,00 174 607,00 177 673,00 179 928,00 182 878,00
Kapitał własny 161 629,00 154 493,00 170 712,00 172 301,00 175 348,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 9,21 8,81 9,73 9,82 10,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,29 0,92 0,09 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 185 214,00 447 814,00 710 536,00 271 093,00 207 149,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 205,00 61 673,00 149 031,00 -62 369,00 2 067,00
Zysk (strata) brutto -10 951,00 66 793,00 70 393,00 -18 396,00 -94 673,00
Zysk (strata) netto -9 043,00 53 974,00 59 539,00 -19 479,00 -77 041,00
Aktywa razem 1 781 015,00 1 854 945,00 1 954 482,00 1 729 657,00 1 666 822,00
Kapitał własny 306 493,00 325 406,00 386 026,00 361 595,00 284 571,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 17,47 18,55 22,00 20,61 16,22
Zysk (strata) na jedną akcję -0,52 3,08 3,39 -1,11 -4,39
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 000,00 8 000,00 18 000,00 24 000,00 32 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 909,00 7 102,00 16 996,00 22 590,00 30 485,00
Zysk (strata) brutto 6 990,00 12 100,00 13 408,00 24 304,00 31 986,00
Zysk (strata) netto 5 662,00 9 798,00 10 848,00 19 665,00 25 887,00
Aktywa razem 145 450,00 151 493,00 152 814,00 164 090,00 179 928,00
Kapitał własny 141 190,00 147 479,00 148 679,00 158 695,00 172 301,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 8,05 8,41 8,48 9,05 9,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,56 0,62 1,12 1,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 756 983,00 810 356,00 954 928,00 1 296 142,00 1 614 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 391,00 61 463,00 63 612,00 115 396,00 168 540,00
Zysk (strata) brutto 42 655,00 58 207,00 72 992,00 80 740,00 107 839,00
Zysk (strata) netto 33 779,00 46 171,00 58 390,00 64 419,00 84 991,00
Aktywa razem 443 511,00 712 032,00 857 481,00 1 153 914,00 1 729 657,00
Kapitał własny 170 482,00 213 185,00 261 925,00 302 531,00 361 595,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 9,72 12,15 14,93 17,24 20,61
Zysk (strata) na jedną akcję 1,93 2,63 3,33 3,67 4,85
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.07.2019 2021 DM BDM S.A. 1 883 300 99 600 -
26.07.2019 2020 DM BDM S.A. 1 788 900 99 400 -
26.07.2019 2019 DM BDM S.A. 1 604 100 64 700 -
05.07.2019 2017 DM BDM S.A. 954 900 58 400 -
05.07.2019 2018 DM BDM S.A. 1 296 100 66 300 -
05.07.2019 2016 DM BDM S.A. 810 400 46 200 -