STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENT (ENTER)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 000,00 12 000,00 4 000,00 2 000,00 10 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 437,00 11 712,00 3 664,00 -538,00 9 901,00
Zysk (strata) brutto 5 439,00 11 711,00 5 377,00 3 627,00 6 360,00
Zysk (strata) netto 4 399,00 9 480,00 4 350,00 2 934,00 5 145,00
Aktywa razem 152 756,00 158 304,00 164 090,00 167 819,00 174 607,00
Kapitał własny 144 864,00 154 345,00 158 695,00 161 629,00 154 493,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 8,26 8,80 9,05 9,21 8,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,54 0,25 0,17 0,29
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 363 499,00 573 166,00 232 984,00 185 214,00 447 814,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 315,00 78 386,00 -3 944,00 20 205,00 61 673,00
Zysk (strata) brutto 22 905,00 81 550,00 -14 755,00 -10 951,00 66 793,00
Zysk (strata) netto 19 482,00 63 157,00 -12 348,00 -9 043,00 53 974,00
Aktywa razem 958 079,00 994 155,00 1 193 301,00 1 781 015,00 1 854 945,00
Kapitał własny 267 594,00 330 696,00 318 347,00 306 493,00 325 406,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 15,25 18,85 18,15 17,47 18,55
Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 3,60 -0,70 -0,52 3,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 7 000,00 8 000,00 18 000,00 24 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7,00 6 909,00 7 102,00 16 996,00 22 590,00
Zysk (strata) brutto 0,00 6 990,00 12 100,00 13 408,00 24 304,00
Zysk (strata) netto 1,00 5 662,00 9 798,00 10 848,00 19 665,00
Aktywa razem 41 876,00 145 450,00 151 493,00 152 814,00 164 090,00
Kapitał własny 41 876,00 141 190,00 147 479,00 148 679,00 158 695,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 3,97 8,05 8,41 8,48 9,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,32 0,56 0,62 1,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 731 497,00 756 983,00 810 356,00 954 928,00 1 296 142,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 895,00 56 391,00 61 463,00 63 612,00 118 904,00
Zysk (strata) brutto 22 025,00 42 655,00 58 207,00 72 992,00 84 569,00
Zysk (strata) netto 17 431,00 33 779,00 46 171,00 58 390,00 66 251,00
Aktywa razem 223 030,00 443 511,00 712 032,00 857 481,00 1 193 301,00
Kapitał własny 43 045,00 170 482,00 213 185,00 261 925,00 318 347,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75 17 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję 4,08 9,72 12,15 14,93 18,15
Zysk (strata) na jedną akcję 1,65 1,93 2,63 3,33 3,78
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.07.2019 2021 DM BDM S.A. 1 883 300 99 600 -
26.07.2019 2020 DM BDM S.A. 1 788 900 99 400 -
26.07.2019 2019 DM BDM S.A. 1 604 100 64 700 -
05.07.2019 2017 DM BDM S.A. 954 900 58 400 -
05.07.2019 2018 DM BDM S.A. 1 296 100 66 300 -
05.07.2019 2016 DM BDM S.A. 810 400 46 200 -