STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBX (PEKABEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 477,00 4 568,00 3 482,00 3 597,00 3 593,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 704,00 3 297,00 1 684,00 1 353,00 1 573,00
Zysk (strata) brutto 2 470,00 3 662,00 2 105,00 1 727,00 2 030,00
Zysk (strata) netto 1 999,00 2 964,00 1 702,00 1 395,00 1 641,00
Aktywa razem 181 385,00 185 940,00 188 537,00 190 532,00 182 683,00
Kapitał własny 146 680,00 150 537,00 152 722,00 146 131,00 147 773,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 368,82 24 368,82 24 368,82 24 579,71 24 579,71
Wartość księgowa na jedną akcję 6,02 6,18 6,27 5,95 6,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,12 0,07 0,06 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 254 469,00 240 288,00 180 807,00 169 065,00 178 871,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 988,00 14 179,00 8 524,00 8 269,00 9 398,00
Zysk (strata) brutto 22 598,00 12 462,00 8 788,00 7 081,00 10 267,00
Zysk (strata) netto 17 999,00 10 376,00 6 841,00 5 447,00 8 207,00
Aktywa razem 624 594,00 643 081,00 636 147,00 616 288,00 623 417,00
Kapitał własny 274 521,00 285 360,00 292 384,00 290 083,00 296 205,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 368,82 24 368,82 24 368,82 24 579,71 24 579,71
Wartość księgowa na jedną akcję 11,27 11,71 12,00 11,80 12,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,74 0,43 0,28 0,22 0,33
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 114,00 13 915,00 14 461,00 14 037,00 14 635,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 779,00 5 959,00 9 172,00 7 095,00 8 148,00
Zysk (strata) brutto 4 577,00 9 887,00 12 952,00 8 920,00 13 583,00
Zysk (strata) netto 3 627,00 8 666,00 10 482,00 7 221,00 11 660,00
Aktywa razem 107 298,00 141 737,00 148 375,00 154 968,00 185 940,00
Kapitał własny 89 098,00 124 009,00 133 220,00 140 010,00 150 537,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 213,02 21 213,02 21 213,02 21 213,02 24 368,82
Wartość księgowa na jedną akcję 4,20 5,85 6,28 6,60 6,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,41 0,49 0,34 0,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 328 233,00 350 680,00 505 442,00 623 334,00 886 344,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 751,00 29 562,00 40 850,00 34 972,00 67 474,00
Zysk (strata) brutto 19 669,00 28 822,00 39 846,00 32 310,00 64 073,00
Zysk (strata) netto 15 850,00 24 346,00 34 309,00 25 836,00 51 209,00
Aktywa razem 255 441,00 313 728,00 442 213,00 479 720,00 643 081,00
Kapitał własny 128 137,00 179 158,00 212 222,00 237 570,00 285 360,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 213,02 21 213,02 21 213,02 21 213,02 24 368,82
Wartość księgowa na jedną akcję 6,04 8,45 10,00 11,20 11,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 1,15 1,62 1,22 2,10
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.11.2016 2018 DM PKO BP 574 000 24 000 -
08.11.2016 2017 DM PKO BP 544 000 22 000 -
08.11.2016 2016 DM PKO BP 501 000 18 000 -
18.12.2015 2013 DM PKO BP 318 000 15 000 -
18.12.2015 2015 DM PKO BP 350 000 23 000 -
18.12.2015 2016 DM PKO BP 442 000 19 000 -
18.12.2015 2017 DM PKO BP 474 000 22 000 -
18.12.2015 2014 DM PKO BP 328 000 16 000 -