STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBX (PEKABEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 482,00 3 597,00 3 593,00 3 605,00 3 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 684,00 1 353,00 1 573,00 3 131,00 1 956,00
Zysk (strata) brutto 2 105,00 1 727,00 2 030,00 3 535,00 2 310,00
Zysk (strata) netto 1 702,00 1 395,00 1 641,00 2 581,00 1 869,00
Aktywa razem 188 537,00 190 532,00 182 683,00 191 243,00 195 642,00
Kapitał własny 152 722,00 146 131,00 147 773,00 150 417,00 151 977,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 368,82 24 579,71 24 579,71 24 579,71 24 579,71
Wartość księgowa na jedną akcję 6,27 5,95 6,01 6,12 6,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,06 0,07 0,11 0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 180 807,00 169 065,00 178 871,00 243 303,00 248 042,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 524,00 8 269,00 9 398,00 13 207,00 15 550,00
Zysk (strata) brutto 8 788,00 7 081,00 10 267,00 11 867,00 16 370,00
Zysk (strata) netto 6 841,00 5 447,00 8 207,00 10 000,00 13 122,00
Aktywa razem 636 147,00 616 288,00 623 417,00 753 893,00 768 325,00
Kapitał własny 292 384,00 290 083,00 296 205,00 309 270,00 318 637,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 368,82 24 579,71 24 579,71 24 579,71 24 579,71
Wartość księgowa na jedną akcję 12,00 11,80 12,05 12,58 12,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,28 0,22 0,33 0,41 0,53
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 13 915,00 14 461,00 14 037,00 14 634,00 14 277,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 959,00 9 172,00 7 095,00 8 148,00 7 741,00
Zysk (strata) brutto 9 887,00 12 952,00 8 920,00 13 584,00 9 397,00
Zysk (strata) netto 8 666,00 10 482,00 7 221,00 11 660,00 7 320,00
Aktywa razem 141 737,00 148 375,00 154 968,00 185 940,00 191 243,00
Kapitał własny 124 009,00 133 220,00 140 010,00 150 538,00 150 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 213,02 21 213,02 21 213,02 24 368,82 24 579,71
Wartość księgowa na jedną akcję 5,85 6,28 6,60 6,18 6,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,41 0,49 0,34 0,48 0,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 350 680,00 505 442,00 623 334,00 886 344,00 772 046,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 562,00 40 850,00 34 972,00 67 473,00 39 396,00
Zysk (strata) brutto 28 822,00 39 846,00 32 310,00 64 072,00 38 001,00
Zysk (strata) netto 24 346,00 34 309,00 25 836,00 51 209,00 30 496,00
Aktywa razem 313 728,00 442 213,00 479 720,00 643 081,00 753 893,00
Kapitał własny 179 158,00 212 222,00 237 570,00 285 359,00 309 270,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 213,02 21 213,02 21 213,02 24 368,82 24 579,71
Wartość księgowa na jedną akcję 8,45 10,00 11,20 11,71 12,58
Zysk (strata) na jedną akcję 1,15 1,62 1,22 2,10 1,24
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.11.2016 2018 DM PKO BP 574 000 24 000 -
08.11.2016 2017 DM PKO BP 544 000 22 000 -
08.11.2016 2016 DM PKO BP 501 000 18 000 -
18.12.2015 2013 DM PKO BP 318 000 15 000 -
18.12.2015 2015 DM PKO BP 350 000 23 000 -
18.12.2015 2016 DM PKO BP 442 000 19 000 -
18.12.2015 2017 DM PKO BP 474 000 22 000 -
18.12.2015 2014 DM PKO BP 328 000 16 000 -