STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KZS (KREZUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 77 942,00 115 823,00 110 768,00 95 591,00 53 269,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 785,00 7 191,00 4 386,00 3 617,00 1 698,00
Zysk (strata) brutto 3 512,00 6 808,00 4 016,00 3 400,00 709,00
Zysk (strata) netto 3 512,00 5 486,00 4 013,00 2 871,00 489,00
Aktywa razem 86 774,00 113 932,00 125 588,00 134 949,00 134 223,00
Kapitał własny 34 201,00 39 687,00 43 700,00 46 571,00 47 061,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99
Wartość księgowa na jedną akcję 0,63 0,73 0,80 0,85 0,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,10 0,07 0,05 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 78 302,00 116 326,00 111 704,00 96 018,00 53 269,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 922,00 7 448,00 4 683,00 3 626,00 1 649,00
Zysk (strata) brutto 3 551,00 6 965,00 4 180,00 3 283,00 619,00
Zysk (strata) netto 3 551,00 5 645,00 4 178,00 2 753,00 399,00
Aktywa razem 78 637,00 108 863,00 119 187,00 128 191,00 127 120,00
Kapitał własny 25 775,00 31 408,00 35 553,00 38 342,00 38 743,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99
Wartość księgowa na jedną akcję 0,47 0,57 0,65 0,70 0,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,10 0,08 0,05 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 37 397,00 285 302,00 349 208,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 818,00 -4 528,00 1 026,00 8 420,00 15 920,00
Zysk (strata) brutto 4 480,00 -21 777,00 665,00 7 809,00 13 817,00
Zysk (strata) netto 4 410,00 -22 065,00 647,00 7 811,00 12 495,00
Aktywa razem 70 400,00 48 697,00 48 273,00 75 940,00 113 932,00
Kapitał własny 58 041,00 35 950,00 19 380,00 27 192,00 39 687,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99
Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 0,66 0,35 0,50 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,40 0,01 0,14 0,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 9 785,00 3 521,00 3 010,00 285 940,00 350 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 075,00 -5 341,00 -11 849,00 7 852,00 23 862,00
Zysk (strata) brutto -18 096,00 4 525,00 -28 461,00 -1 305,00 20 764,00
Zysk (strata) netto -18 096,00 4 758,00 -28 310,00 -1 532,00 19 311,00
Aktywa razem 54 656,00 69 008,00 49 261,00 61 567,00 108 863,00
Kapitał własny 53 273,00 58 031,00 35 476,00 12 155,00 31 408,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99 54 702,99
Wartość księgowa na jedną akcję 0,97 1,06 0,65 0,22 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję -0,33 0,09 -0,52 -0,03 0,35