STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB (GOBARTO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 309 086,00 331 604,00 307 817,00 368 012,00 462 589,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 169,00 -1 466,00 4 997,00 2 860,00 4 817,00
Zysk (strata) brutto -1 391,00 -8 367,00 7 146,00 -15 655,00 2 967,00
Zysk (strata) netto -1 413,00 -7 820,00 5 953,00 -15 302,00 2 032,00
Aktywa razem 646 704,00 627 408,00 655 780,00 658 672,00 684 377,00
Kapitał własny 279 578,00 271 500,00 277 417,00 262 173,00 264 377,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 10,06 9,77 9,98 9,43 9,51
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,28 0,21 -0,55 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 510 152,00 580 855,00 500 927,00 587 757,00 633 623,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 526,00 -6 538,00 9 562,00 11 034,00 11 855,00
Zysk (strata) brutto -10 299,00 -10 635,00 6 596,00 7 378,00 8 805,00
Zysk (strata) netto -7 891,00 -12 332,00 5 498,00 7 729,00 7 378,00
Aktywa razem 1 068 392,00 1 037 800,00 1 091 524,00 1 111 815,00 1 144 848,00
Kapitał własny 437 764,00 415 718,00 421 995,00 429 467,00 439 057,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 15,75 14,95 15,18 15,45 15,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,28 -0,44 0,20 0,28 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 288 199,00 1 126 129,00 1 144 328,00 1 319 656,00 1 254 874,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 872,00 7 240,00 7 018,00 24 407,00 16 352,00
Zysk (strata) brutto 6 760,00 5 019,00 10 396,00 23 367,00 11 232,00
Zysk (strata) netto 6 699,00 2 166,00 7 023,00 15 230,00 8 320,00
Aktywa razem 448 756,00 489 395,00 512 397,00 647 474,00 627 408,00
Kapitał własny 239 282,00 241 277,00 248 685,00 264 185,00 271 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 8,61 8,68 8,95 9,50 9,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,08 0,25 0,55 0,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 688 424,00 1 470 856,00 1 454 296,00 1 768 821,00 2 147 922,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 704,00 27 692,00 41 829,00 49 230,00 -2 329,00
Zysk (strata) brutto 20 313,00 18 563,00 33 390,00 35 827,00 -13 854,00
Zysk (strata) netto 22 625,00 15 037,00 31 110,00 31 120,00 -17 843,00
Aktywa razem 687 682,00 728 330,00 773 765,00 1 072 707,00 1 037 800,00
Kapitał własny 364 074,00 375 465,00 406 310,00 436 444,00 415 718,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 13,10 13,51 14,62 15,70 14,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 0,54 1,12 1,12 -0,64
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.05.2011 2011 DM AmerBrokers S.A. 1 508 550 37 714 -
05.05.2011 2010 DM AmerBrokers S.A. 1 455 295 32 127 -
27.04.2011 2009 DM AmerBrokers S.A. 1 576 508 -330 721 -
18.01.2007 2007 Erste Bank Sparkassen 61 800 -
18.11.2003 2005 DM PKO BP 488 865 19 778 -
18.11.2003 2004 DM PKO BP 422 940 16 862 -
18.11.2003 2003 DM PKO BP 309 085 16 854 -
07.11.2003 2003 zarząd 317 000 14 700 GK- w 2004 roku 23,3 mln zł, przy przychodach w wysokości 438,3 mln
05.11.2003 2004 DM Millennium 426 489 18 102 -
05.11.2003 2003 DM Millennium 309 758 16 631 EBIT 24 MLN ZŁ EPS 3,9 ZŁ P/E=11,3