STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB (GOBARTO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 307 817,00 368 012,00 462 589,00 344 709,00 421 178,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 997,00 2 860,00 4 817,00 13 845,00 5 389,00
Zysk (strata) brutto 7 146,00 -15 655,00 2 967,00 5 817,00 10 795,00
Zysk (strata) netto 5 953,00 -15 302,00 2 032,00 3 879,00 10 239,00
Aktywa razem 655 780,00 658 672,00 684 377,00 668 962,00 725 020,00
Kapitał własny 277 417,00 262 173,00 264 377,00 268 046,00 276 797,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 9,98 9,43 9,51 9,64 9,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 -0,55 0,07 0,14 0,37
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 500 927,00 587 757,00 633 623,00 669 349,00 666 193,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 562,00 11 034,00 11 855,00 9 099,00 13 750,00
Zysk (strata) brutto 6 596,00 7 378,00 8 805,00 4 459,00 9 829,00
Zysk (strata) netto 5 498,00 7 729,00 7 378,00 1 244,00 6 149,00
Aktywa razem 1 091 524,00 1 111 815,00 1 144 848,00 1 187 438,00 1 276 480,00
Kapitał własny 421 995,00 429 467,00 439 057,00 439 863,00 445 319,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 15,18 15,45 15,79 15,82 16,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,28 0,27 0,05 0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 126 129,00 1 144 328,00 1 319 656,00 1 254 874,00 1 483 127,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 240,00 7 018,00 24 407,00 16 352,00 26 519,00
Zysk (strata) brutto 5 019,00 10 396,00 23 367,00 11 231,00 275,00
Zysk (strata) netto 2 166,00 7 023,00 15 230,00 8 320,00 -3 438,00
Aktywa razem 489 395,00 512 397,00 647 474,00 627 408,00 668 962,00
Kapitał własny 241 277,00 248 685,00 264 185,00 271 502,00 268 046,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 8,68 8,95 9,50 9,77 9,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,25 0,55 0,30 -0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 470 856,00 1 454 296,00 1 768 821,00 2 147 922,00 2 391 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 692,00 41 829,00 49 230,00 -2 329,00 41 551,00
Zysk (strata) brutto 18 563,00 33 390,00 35 827,00 -13 854,00 27 239,00
Zysk (strata) netto 15 037,00 31 110,00 31 120,00 -17 843,00 21 848,00
Aktywa razem 728 330,00 773 765,00 1 072 707,00 1 037 800,00 1 187 438,00
Kapitał własny 375 465,00 406 310,00 436 444,00 415 718,00 439 863,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23 27 800,23
Wartość księgowa na jedną akcję 13,51 14,62 15,70 14,95 15,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 1,12 1,12 -0,64 0,79
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.05.2011 2011 DM AmerBrokers S.A. 1 508 550 37 714 -
05.05.2011 2010 DM AmerBrokers S.A. 1 455 295 32 127 -
27.04.2011 2009 DM AmerBrokers S.A. 1 576 508 -330 721 -
18.01.2007 2007 Erste Bank Sparkassen 61 800 -
18.11.2003 2005 DM PKO BP 488 865 19 778 -
18.11.2003 2004 DM PKO BP 422 940 16 862 -
18.11.2003 2003 DM PKO BP 309 085 16 854 -
07.11.2003 2003 zarząd 317 000 14 700 GK- w 2004 roku 23,3 mln zł, przy przychodach w wysokości 438,3 mln
05.11.2003 2004 DM Millennium 426 489 18 102 -
05.11.2003 2003 DM Millennium 309 758 16 631 EBIT 24 MLN ZŁ EPS 3,9 ZŁ P/E=11,3