STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PDZ (PRAIRIE)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 21 282,00 16 996,00 14 522,00 9 827,00 7 902,00
Kapitał własny 10 635,00 12 446,00 10 038,00 7 309,00 4 826,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 167 498,70 212 275,09 212 275,09 212 275,09 212 275,09
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,06 0,05 0,03 0,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 35,00 310,00 1 341,00 827,00 557,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 968,00 -5 119,00 -5 702,00 -6 848,00 -4 234,00
Zysk (strata) brutto -742,00 -6 761,00 -11 482,00 -19 382,00 -3 551,00
Zysk (strata) netto -5 152,00 -6 761,00 -11 482,00 -19 382,00 -3 551,00
Aktywa razem 10 432,00 18 957,00 23 305,00 16 996,00 9 827,00
Kapitał własny 9 399,00 17 816,00 13 095,00 12 446,00 7 309,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 148 352,43 148 352,43 148 352,43 212 275,09 212 275,09
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,12 0,09 0,06 0,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,05 -0,08 -0,09 -0,02