STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PDZ (PRAIRIE)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 20 562,00 23 305,00 21 282,00 16 996,00 14 522,00
Kapitał własny 12 492,00 13 095,00 10 635,00 12 446,00 10 038,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 148 352,43 148 352,43 167 498,70 212 275,09 212 275,09
Wartość księgowa na jedną akcję 0,08 0,09 0,06 0,06 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 132,00 35,00 310,00 1 341,00 827,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 969,00 -6 968,00 -5 119,00 -5 702,00 -6 848,00
Zysk (strata) brutto -8 664,00 -742,00 -6 761,00 -11 482,00 -19 382,00
Zysk (strata) netto -5 019,00 -5 152,00 -6 761,00 -11 482,00 -19 382,00
Aktywa razem 22 369,00 10 432,00 18 957,00 23 305,00 16 996,00
Kapitał własny 21 332,00 9 399,00 17 816,00 13 095,00 12 446,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 148 352,43 148 352,43 148 352,43 148 352,43 212 275,09
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,06 0,12 0,09 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,04 -0,05 -0,08 -0,09