STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SHD (SOHODEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 868,00 38,00 564,00 1 992,00 3 986,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 752,00 -1 871,00 -2 903,00 -2 276,00 -2 040,00
Zysk (strata) brutto 4 798,00 4 074,00 5 073,00 -1 809,00 -1 722,00
Zysk (strata) netto 3 065,00 2 615,00 3 393,00 -1 438,00 -1 722,00
Aktywa razem 143 791,00 150 820,00 139 553,00 84 013,00 81 161,00
Kapitał własny 50 725,00 53 340,00 35 463,00 34 042,00 32 320,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 646,32 33 646,32 33 646,32 33 646,32 33 646,32
Wartość księgowa na jedną akcję 1,51 1,59 1,05 1,01 0,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,08 0,10 -0,04 -0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 013,00 31 393,00 34 453,00 8 527,00 4 252,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 168,00 3 784,00 3 366,00 34,00 -1 477,00
Zysk (strata) brutto 4 893,00 3 797,00 4 583,00 167,00 -1 490,00
Zysk (strata) netto 4 351,00 877,00 3 220,00 -1 425,00 -1 492,00
Aktywa razem 151 018,00 117 545,00 61 698,00 39 020,00 35 146,00
Kapitał własny 50 588,00 51 465,00 34 685,00 33 260,00 31 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 646,32 33 646,32 33 646,32 33 646,32 33 646,32
Wartość księgowa na jedną akcję 1,50 1,53 1,03 0,99 0,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,03 0,10 -0,04 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 478,00 230,00 26 939,00 2 989,00 3 462,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 179,00 654,00 47 139,00 -31 750,00 -8 802,00
Zysk (strata) brutto -5 649,00 14 790,00 50 458,00 -113 519,00 12 136,00
Zysk (strata) netto -5 992,00 17 279,00 45 166,00 -107 093,00 7 635,00
Aktywa razem 394 350,00 396 916,00 390 973,00 138 378,00 84 013,00
Kapitał własny 317 146,00 332 410,00 286 528,00 47 661,00 34 042,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 120 328,71 111 333,65 91 302,64 40 985,77 33 646,32
Wartość księgowa na jedną akcję 2,64 2,99 3,14 1,16 1,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 0,16 0,50 -2,61 0,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 106 431,00 20 389,00 88 521,00 155 564,00 115 386,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 317,00 662,00 782,00 -37 031,00 12 352,00
Zysk (strata) brutto 3 604,00 12 856,00 -3 140,00 -63 611,00 13 440,00
Zysk (strata) netto 6 592,00 15 740,00 1 053,00 -61 278,00 7 023,00
Aktywa razem 458 857,00 523 343,00 534 899,00 187 016,00 39 020,00
Kapitał własny 317 088,00 332 999,00 289 183,00 46 237,00 33 260,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 120 328,71 111 333,65 91 302,64 40 985,77 33 646,32
Wartość księgowa na jedną akcję 2,64 2,99 3,17 1,13 0,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,14 0,01 -1,50 0,21