STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SHD (SOHODEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 994,00 421,00 300,00 868,00 38,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 112,00 -2 517,00 -3 114,00 -1 752,00 -1 871,00
Zysk (strata) brutto -68 690,00 -1 485,00 -24 360,00 4 798,00 4 074,00
Zysk (strata) netto -69 089,00 -1 539,00 -25 686,00 3 065,00 2 615,00
Aktywa razem 214 501,00 207 559,00 138 378,00 143 791,00 150 820,00
Kapitał własny 124 904,00 123 365,00 47 661,00 50 725,00 53 340,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 61 172,77 61 172,77 40 985,77 33 646,32 33 646,32
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,02 1,16 1,51 1,59
Zysk (strata) na jedną akcję -1,13 -0,03 -0,63 0,09 0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 860,00 7 670,00 82 482,00 41 013,00 31 393,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 984,00 -1 902,00 -16 876,00 5 168,00 3 784,00
Zysk (strata) brutto -28 850,00 -2 181,00 -18 474,00 4 893,00 3 797,00
Zysk (strata) netto -28 505,00 -1 601,00 -24 394,00 4 351,00 877,00
Aktywa razem 344 949,00 326 281,00 187 016,00 151 018,00 117 545,00
Kapitał własny 122 249,00 120 648,00 46 237,00 50 588,00 51 465,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 61 172,77 61 172,77 40 985,77 33 646,32 33 646,32
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 1,97 1,13 1,50 1,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,47 -0,03 -0,60 0,13 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 478,00 230,00 26 939,00 2 989,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -37 958,00 -5 179,00 654,00 47 139,00 -31 750,00
Zysk (strata) brutto 19 259,00 -5 649,00 14 790,00 50 458,00 -113 519,00
Zysk (strata) netto 19 898,00 -5 992,00 17 279,00 45 166,00 -107 093,00
Aktywa razem 452 505,00 394 350,00 396 916,00 390 973,00 138 378,00
Kapitał własny 362 340,00 317 146,00 332 410,00 286 528,00 47 661,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 120 328,71 120 328,71 111 333,65 91 302,64 40 985,77
Wartość księgowa na jedną akcję 3,01 2,64 2,99 3,14 1,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 -0,05 0,16 0,50 -2,61
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 106 431,00 20 389,00 88 521,00 155 564,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 055,00 4 317,00 662,00 782,00 -37 031,00
Zysk (strata) brutto -20 267,00 3 604,00 12 856,00 -3 140,00 -63 611,00
Zysk (strata) netto -11 476,00 6 592,00 15 740,00 1 053,00 -61 278,00
Aktywa razem 732 290,00 458 857,00 523 343,00 534 899,00 187 016,00
Kapitał własny 374 892,00 317 088,00 332 999,00 289 183,00 46 237,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 120 328,71 120 328,71 111 333,65 91 302,64 40 985,77
Wartość księgowa na jedną akcję 3,12 2,64 2,99 3,17 1,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 0,06 0,14 0,01 -1,50