STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOI (VOICETEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 651,00 105,00 196,00 501,00 719,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 188,00 -2 463,00 -359,00 -14 028,00 -2 582,00
Zysk (strata) brutto 5 104,00 -2 566,00 -466,00 -14 129,00 -2 591,00
Zysk (strata) netto 4 109,00 -2 423,00 -704,00 -12 322,00 671,00
Aktywa razem 56 936,00 52 412,00 52 363,00 37 990,00 35 784,00
Kapitał własny 38 896,00 32 912,00 32 208,00 29 036,00 29 707,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 330,00
Wartość księgowa na jedną akcję 34,73 29,39 28,76 25,93 22,34
Zysk (strata) na jedną akcję 3,67 -2,16 -0,63 -11,00 0,50
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IVQ'18 IQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 356,00 4 876,00 5 651,00 285,00 194,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 117,00 4 440,00 5 188,00 -14 244,00 -3 116,00
Zysk (strata) brutto 3 069,00 4 353,00 5 104,00 -14 345,00 -3 125,00
Zysk (strata) netto 2 592,00 3 489,00 4 109,00 -12 538,00 137,00
Aktywa razem 20 140,00 49 939,00 56 936,00 37 727,00 34 992,00
Kapitał własny 11 475,00 31 308,00 38 896,00 28 819,00 28 956,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 330,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,25 27,95 34,73 25,73 21,77
Zysk (strata) na jedną akcję 2,31 3,12 3,67 -11,19 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 643,00 5 348,00 12 567,00 23 968,00 6 474,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 552,00 4 941,00 11 682,00 19 262,00 -11 656,00
Zysk (strata) brutto 2 547,00 4 910,00 11 504,00 18 185,00 -12 032,00
Zysk (strata) netto 2 022,00 3 958,00 9 346,00 14 105,00 -10 423,00
Aktywa razem 5 616,00 12 412,00 26 246,00 49 939,00 37 990,00
Kapitał własny 3 898,00 7 857,00 17 203,00 31 308,00 29 036,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01
Wartość księgowa na jedną akcję 3,48 7,02 15,36 27,95 25,93
Zysk (strata) na jedną akcję 1,81 3,53 8,35 12,59 -9,31
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 133,00 2 643,00 5 354,00 23 968,00 6 258,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 979,00 2 408,00 4 802,00 19 262,00 -11 873,00
Zysk (strata) brutto 979,00 2 403,00 4 787,00 18 185,00 -12 249,00
Zysk (strata) netto 793,00 1 877,00 3 835,00 14 105,00 -10 639,00
Aktywa razem 2 059,00 5 829,00 13 017,00 49 939,00 37 727,00
Kapitał własny 1 565,00 3 754,00 7 589,00 31 308,00 28 819,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 3,35 6,78 27,95 25,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,71 1,68 3,42 12,59 -9,50