STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOI (VOICETEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 007,00 7 093,00 4 876,00 5 651,00 105,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 522,00 6 655,00 4 440,00 5 188,00 -2 463,00
Zysk (strata) brutto 6 445,00 6 572,00 4 353,00 5 104,00 -2 566,00
Zysk (strata) netto 5 236,00 5 341,00 3 489,00 4 109,00 -2 423,00
Aktywa razem 41 315,00 46 964,00 49 939,00 56 936,00 52 412,00
Kapitał własny 25 906,00 31 247,00 31 308,00 38 896,00 32 912,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01
Wartość księgowa na jedną akcję 23,13 27,90 27,95 34,73 29,39
Zysk (strata) na jedną akcję 4,68 4,77 3,12 3,67 -2,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 914,00 1 577,00 1 864,00 1 874,00 3 356,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 761,00 1 569,00 1 598,00 1 638,00 3 117,00
Zysk (strata) brutto 755,00 1 563,00 1 588,00 1 629,00 3 069,00
Zysk (strata) netto 599,00 1 269,00 1 278,00 1 295,00 2 592,00
Aktywa razem 8 743,00 11 891,00 13 017,00 14 036,00 20 140,00
Kapitał własny 5 090,00 6 359,00 7 589,00 8 932,00 11 475,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01
Wartość księgowa na jedną akcję 4,55 5,68 6,78 7,98 10,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 1,13 1,14 1,16 2,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 133,00 2 643,00 5 348,00 12 567,00 23 968,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 979,00 2 552,00 4 941,00 11 682,00 19 262,00
Zysk (strata) brutto 979,00 2 547,00 4 910,00 11 504,00 18 185,00
Zysk (strata) netto 793,00 2 022,00 3 958,00 9 346,00 14 105,00
Aktywa razem 2 059,00 5 616,00 12 412,00 26 246,00 49 939,00
Kapitał własny 1 565,00 3 898,00 7 857,00 17 203,00 31 308,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01 1 120,01
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 3,48 7,02 15,36 27,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,71 1,81 3,53 8,35 12,59
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży - - 1 133,00 2 643,00 5 354,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 979,00 2 408,00 4 802,00
Zysk (strata) brutto - - 979,00 2 403,00 4 787,00
Zysk (strata) netto - - 793,00 1 877,00 3 835,00
Aktywa razem - - 2 059,00 5 829,00 13 017,00
Kapitał własny - - 1 565,00 3 754,00 7 589,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 120,01 1 120,01 1 120,01
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,40 3,35 6,78
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,71 1,68 3,42