STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

06N (06MAGNA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 91,00 100,00 125,00 91,00 90,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -119,00 659,00 -125,00 -20,00 3 389,00
Zysk (strata) brutto -350,00 535,00 -239,00 378,00 3 298,00
Zysk (strata) netto -284,00 434,00 -199,00 273,00 2 388,00
Aktywa razem 19 141,00 19 064,00 19 216,00 19 583,00 21 667,00
Kapitał własny 16 517,00 16 953,00 16 754,00 17 028,00 19 416,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,22 1,20 1,22 1,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,03 -0,01 0,02 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 493,00 1 126,00 1 228,00 1 298,00 1 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18,00 615,00 652,00 -87,00 3 343,00
Zysk (strata) brutto -19,00 672,00 979,00 563,00 3 393,00
Zysk (strata) netto 6,00 547,00 628,00 420,00 2 486,00
Aktywa razem 27 930,00 27 852,00 28 733,00 29 489,00 31 220,00
Kapitał własny 19 506,00 20 057,00 20 684,00 20 827,00 23 313,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,44 1,49 1,50 1,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,04 0,05 0,03 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 547,00 407,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 325,00 -3 298,00 -1 483,00 -978,00 398,00
Zysk (strata) brutto -12 846,00 -28 340,00 -1 149,00 -5 951,00 327,00
Zysk (strata) netto -12 525,00 -28 022,00 -951,00 -4 825,00 227,00
Aktywa razem 54 982,00 24 691,00 23 242,00 19 437,00 19 583,00
Kapitał własny 52 886,00 22 576,00 21 625,00 16 801,00 17 028,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 3,80 1,62 1,55 1,21 1,22
Zysk (strata) na jedną akcję -0,90 -2,01 -0,07 -0,35 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 082,00 3 142,00 2 350,00 6 445,00 5 145,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 524,00 -4 457,00 -1 580,00 -1 314,00 1 198,00
Zysk (strata) brutto -16 123,00 -27 344,00 1 496,00 -5 892,00 2 196,00
Zysk (strata) netto -15 802,00 -27 026,00 1 669,00 -4 798,00 1 605,00
Aktywa razem 57 994,00 28 651,00 33 495,00 28 645,00 29 489,00
Kapitał własny 55 432,00 23 251,00 25 388,00 19 500,00 20 827,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 3,98 1,67 1,82 1,40 1,50
Zysk (strata) na jedną akcję -1,14 -1,94 0,12 -0,35 0,12