STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

06N (06MAGNA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 89,00 0,00 0,00 91,00 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -445,00 -329,00 -283,00 -119,00 659,00
Zysk (strata) brutto -534,00 -287,00 -4 895,00 -350,00 535,00
Zysk (strata) netto -426,00 -240,00 -3 968,00 -284,00 434,00
Aktywa razem 23 267,00 23 236,00 19 437,00 19 141,00 19 064,00
Kapitał własny 21 007,00 20 768,00 16 801,00 16 517,00 16 953,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 1,51 1,49 1,21 1,19 1,22
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,02 -0,29 -0,02 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 337,00 1 389,00 2 005,00 1 493,00 1 126,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -697,00 -147,00 -350,00 18,00 615,00
Zysk (strata) brutto -670,00 -57,00 -5 321,00 -19,00 672,00
Zysk (strata) netto -551,00 -3,00 -4 426,00 6,00 547,00
Aktywa razem 32 693,00 32 786,00 28 645,00 27 930,00 27 852,00
Kapitał własny 24 304,00 24 055,00 19 500,00 19 506,00 20 057,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 1,73 1,40 1,40 1,44
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,00 -0,32 0,00 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 207,00 -2 325,00 -3 298,00 -1 483,00 -1 469,00
Zysk (strata) brutto 17 766,00 -12 846,00 -28 340,00 -1 149,00 -5 951,00
Zysk (strata) netto 17 252,00 -12 525,00 -28 022,00 -951,00 -4 825,00
Aktywa razem 70 259,00 54 982,00 24 691,00 23 242,00 19 437,00
Kapitał własny 65 707,00 52 886,00 22 576,00 21 625,00 16 801,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 4,72 3,80 1,62 1,55 1,21
Zysk (strata) na jedną akcję 1,24 -0,90 -2,01 -0,07 -0,35
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 2 082,00 3 142,00 2 350,00 6 445,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 401,00 -2 524,00 -4 457,00 -1 580,00 -1 314,00
Zysk (strata) brutto -5 946,00 -16 123,00 -27 344,00 1 496,00 -5 892,00
Zysk (strata) netto -10 809,00 -15 802,00 -27 026,00 1 669,00 -4 798,00
Aktywa razem 70 204,00 57 994,00 28 651,00 33 495,00 28 645,00
Kapitał własny 65 653,00 55 432,00 23 251,00 25 388,00 19 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98 13 921,98
Wartość księgowa na jedną akcję 4,72 3,98 1,67 1,82 1,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,78 -1,14 -1,94 0,12 -0,35