STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMP (IMPERA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -197,00 589,00 -329,00 -185,00 -267,00
Zysk (strata) brutto -7 443,00 -231,00 -274,00 -154,00 -373,00
Zysk (strata) netto -7 443,00 -231,00 -274,00 -154,00 -373,00
Aktywa razem 17 225,00 17 012,00 14 929,00 14 731,00 14 362,00
Kapitał własny 15 234,00 15 003,00 12 845,00 12 691,00 12 318,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,60 1,37 1,35 1,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,79 -0,03 -0,03 -0,02 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 136,00 90,00 28,00 17,00 14,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -229,00 663,00 -322,00 -181,00 -267,00
Zysk (strata) brutto -7 479,00 -159,00 -273,00 -154,00 -374,00
Zysk (strata) netto -7 479,00 -165,00 -274,00 -154,00 -374,00
Aktywa razem 17 239,00 17 021,00 14 931,00 14 734,00 14 364,00
Kapitał własny 15 167,00 15 002,00 12 844,00 12 690,00 12 316,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,61 1,60 1,37 1,35 1,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,80 -0,02 -0,03 -0,02 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 468,00 -935,00 -474,00 -1 411,00 -33,00
Zysk (strata) brutto -19 593,00 815,00 10 252,00 -12 970,00 -8 058,00
Zysk (strata) netto -19 629,00 851,00 10 252,00 -12 988,00 -8 058,00
Aktywa razem 25 385,00 28 413,00 39 995,00 24 769,00 14 929,00
Kapitał własny 24 672,00 25 523,00 35 775,00 22 787,00 12 845,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,63 2,72 3,81 2,42 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję -2,09 0,09 1,09 -1,38 -0,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 314,00 1 163,00 834,00 684,00 400,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 996,00 -787,00 -466,00 -1 390,00 34,00
Zysk (strata) brutto -19 494,00 827,00 10 209,00 -12 957,00 -8 004,00
Zysk (strata) netto -19 531,00 864,00 10 209,00 -12 976,00 -8 011,00
Aktywa razem 25 406,00 28 425,00 40 016,00 24 784,00 14 931,00
Kapitał własny 24 642,00 25 506,00 35 715,00 22 739,00 12 844,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,62 2,71 3,80 2,42 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję -2,08 0,09 1,09 -1,38 -0,85