STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMP (IMPERA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -185,00 -267,00 241,00 -5,00 -204,00
Zysk (strata) brutto -154,00 -373,00 -332,00 2 949,00 565,00
Zysk (strata) netto -154,00 -373,00 -332,00 2 949,00 565,00
Aktywa razem 14 731,00 14 362,00 14 015,00 15 386,00 15 960,00
Kapitał własny 12 691,00 12 318,00 11 985,00 14 934,00 15 499,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 7 831,49 7 831,49 7 831,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,31 1,53 1,91 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,04 -0,04 0,38 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 17,00 14,00 17,00 10,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -181,00 -267,00 247,00 -9,00 -204,00
Zysk (strata) brutto -154,00 -374,00 -333,00 2 942,00 563,00
Zysk (strata) netto -154,00 -374,00 -333,00 2 942,00 563,00
Aktywa razem 14 734,00 14 364,00 14 016,00 15 382,00 15 950,00
Kapitał własny 12 690,00 12 316,00 11 983,00 14 926,00 15 489,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 7 831,49 7 831,49 7 831,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,31 1,53 1,91 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,04 -0,04 0,38 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -935,00 -474,00 -1 411,00 -33,00 -216,00
Zysk (strata) brutto 815,00 10 252,00 -12 970,00 -8 058,00 2 090,00
Zysk (strata) netto 851,00 10 252,00 -12 988,00 -8 058,00 2 090,00
Aktywa razem 28 413,00 39 995,00 24 769,00 14 929,00 15 386,00
Kapitał własny 25 523,00 35 775,00 22 787,00 12 845,00 14 934,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 7 831,49
Wartość księgowa na jedną akcję 2,72 3,81 2,42 1,37 1,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 1,09 -1,38 -0,86 0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 163,00 834,00 684,00 400,00 58,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -787,00 -466,00 -1 390,00 34,00 -210,00
Zysk (strata) brutto 827,00 10 209,00 -12 957,00 -8 004,00 2 081,00
Zysk (strata) netto 864,00 10 209,00 -12 976,00 -8 011,00 2 081,00
Aktywa razem 28 425,00 40 016,00 24 784,00 14 931,00 15 382,00
Kapitał własny 25 506,00 35 715,00 22 739,00 12 844,00 14 926,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 7 831,49
Wartość księgowa na jedną akcję 2,71 3,80 2,42 1,37 1,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 1,09 -1,38 -0,85 0,27