STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AUX (AUXILIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 616,00 2 015,00 3 245,00 3 504,00 3 815,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 448,00 180,00 687,00 1 206,00 1 535,00
Zysk (strata) brutto 696,00 218,00 708,00 1 155,00 1 459,00
Zysk (strata) netto 696,00 169,00 543,00 1 076,00 1 126,00
Aktywa razem 33 084,00 35 643,00 33 998,00 33 723,00 34 759,00
Kapitał własny 3 157,00 3 326,00 3 823,00 4 945,00 6 025,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 0,70 0,73 0,84 1,09 1,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,04 0,12 0,24 0,25
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 727,00 2 087,00 3 304,00 3 618,00 3 889,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 602,00 164,00 990,00 1 380,00 1 852,00
Zysk (strata) brutto 460,00 66,00 896,00 1 316,00 1 765,00
Zysk (strata) netto 430,00 23,00 673,00 1 204,00 1 371,00
Aktywa razem 33 169,00 35 782,00 34 163,00 34 247,00 35 537,00
Kapitał własny 3 188,00 3 015,00 3 927,00 5 087,00 6 468,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 0,70 0,67 0,87 1,12 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,01 0,15 0,27 0,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 554,00 8 971,00 9 464,00 8 384,00 10 650,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -98,00 871,00 -608,00 -2 364,00 1 441,00
Zysk (strata) brutto -153,00 741,00 885,00 -1 943,00 1 765,00
Zysk (strata) netto -153,00 434,00 734,00 -1 950,00 1 506,00
Aktywa razem 15 319,00 25 252,00 31 406,00 29 317,00 33 998,00
Kapitał własny 1 102,00 3 534,00 4 267,00 2 318,00 3 823,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 0,24 0,78 0,94 0,51 0,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,10 0,16 -0,43 0,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 554,00 9 146,00 9 624,00 8 712,00 10 990,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -98,00 2 346,00 517,00 -1 664,00 2 073,00
Zysk (strata) brutto -153,00 2 198,00 304,00 -1 990,00 1 715,00
Zysk (strata) netto -153,00 1 599,00 -70,00 -2 132,00 1 334,00
Aktywa razem 15 319,00 25 389,00 31 254,00 29 028,00 34 163,00
Kapitał własny 1 102,00 4 699,00 4 629,00 2 503,00 3 927,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 0,24 1,04 1,02 0,55 0,87
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,35 -0,02 -0,47 0,30