STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AUX (AUXILIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 504,00 3 815,00 2 725,00 3 371,00 4 819,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 206,00 1 535,00 901,00 -1 053,00 2 167,00
Zysk (strata) brutto 1 155,00 1 459,00 856,00 -1 099,00 2 131,00
Zysk (strata) netto 1 076,00 1 126,00 660,00 -1 039,00 1 580,00
Aktywa razem 33 723,00 34 759,00 40 092,00 44 544,00 40 076,00
Kapitał własny 4 945,00 6 025,00 6 729,00 5 118,00 6 832,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 1,09 1,33 1,49 1,13 1,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,25 0,15 -0,23 0,35
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 618,00 3 889,00 2 786,00 3 435,00 4 830,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 380,00 1 852,00 943,00 328,00 2 879,00
Zysk (strata) brutto 1 316,00 1 765,00 885,00 273,00 2 826,00
Zysk (strata) netto 1 204,00 1 371,00 683,00 287,00 2 265,00
Aktywa razem 34 247,00 35 537,00 40 984,00 44 932,00 40 565,00
Kapitał własny 5 087,00 6 468,00 7 177,00 7 178,00 9 448,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 1,12 1,43 1,59 1,59 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,30 0,15 0,06 0,50
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 971,00 9 464,00 8 384,00 10 650,00 13 415,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 871,00 -608,00 -2 364,00 1 441,00 2 498,00
Zysk (strata) brutto 741,00 885,00 -1 943,00 1 765,00 2 280,00
Zysk (strata) netto 434,00 734,00 -1 950,00 1 506,00 1 732,00
Aktywa razem 25 252,00 31 406,00 29 317,00 33 998,00 44 544,00
Kapitał własny 3 534,00 4 267,00 2 318,00 3 823,00 5 118,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 0,78 0,94 0,51 0,84 1,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,16 -0,43 0,33 0,38
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 146,00 9 624,00 8 712,00 10 990,00 13 709,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 346,00 517,00 -1 664,00 2 073,00 4 412,00
Zysk (strata) brutto 2 198,00 304,00 -1 990,00 1 715,00 4 147,00
Zysk (strata) netto 1 599,00 -70,00 -2 132,00 1 334,00 3 258,00
Aktywa razem 25 389,00 31 254,00 29 028,00 34 163,00 44 932,00
Kapitał własny 4 699,00 4 629,00 2 503,00 3 927,00 7 178,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41 4 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję 1,04 1,02 0,55 0,87 1,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 -0,02 -0,47 0,30 0,72