STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SBE (SOFTBLUE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 367,00 8 764,00 1 248,00 496,00 440,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -160,00 -655,00 99,00 -1 138,00 -452,00
Zysk (strata) brutto -162,00 -650,00 103,00 -1 134,00 -450,00
Zysk (strata) netto -162,00 -650,00 103,00 -1 134,00 -450,00
Aktywa razem 20 556,00 20 527,00 20 361,00 18 162,00 18 098,00
Kapitał własny 17 302,00 16 652,00 16 746,00 15 548,00 15 162,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 606,25 26 606,25 26 606,25 26 606,25 26 606,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,65 0,63 0,63 0,58 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 0,00 -0,04 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 019,00 7 021,00 5 262,00 5 318,00 15 058,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 230,00 139,00 -917,00 863,00 -947,00
Zysk (strata) brutto 230,00 142,00 -918,00 900,00 -877,00
Zysk (strata) netto 165,00 92,00 -918,00 795,00 -877,00
Aktywa razem 3 578,00 15 586,00 17 987,00 22 226,00 20 361,00
Kapitał własny 1 318,00 11 372,00 16 814,00 17 623,00 16 746,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 737,50 17 737,50 26 606,25 26 606,25 26 606,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,64 0,63 0,66 0,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 -0,03 0,03 -0,03