STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SBE (SOFTBLUE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 496,00 440,00 1 250,00 2 901,00 2 207,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 138,00 -452,00 344,00 534,00 1 273,00
Zysk (strata) brutto -1 134,00 -450,00 353,00 533,00 1 273,00
Zysk (strata) netto -1 134,00 -450,00 353,00 533,00 1 236,00
Aktywa razem 18 162,00 18 098,00 17 212,00 18 680,00 19 695,00
Kapitał własny 15 548,00 15 162,00 15 515,00 16 119,00 17 355,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 606,25 26 606,25 26 606,25 26 606,25 26 606,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,58 0,57 0,58 0,61 0,65
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,02 0,01 0,02 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 021,00 5 262,00 5 318,00 15 058,00 5 088,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 139,00 -917,00 863,00 -947,00 -714,00
Zysk (strata) brutto 142,00 -918,00 900,00 -877,00 -627,00
Zysk (strata) netto 92,00 -918,00 795,00 -877,00 -627,00
Aktywa razem 15 586,00 17 987,00 22 226,00 20 361,00 18 680,00
Kapitał własny 11 372,00 16 814,00 17 623,00 16 746,00 16 119,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 737,50 26 606,25 26 606,25 26 606,25 26 606,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,64 0,63 0,66 0,63 0,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,03 0,03 -0,03 -0,02