STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MPH (MASTERPHA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 15 923,00 11 592,00 17 323,00 17 098,00 13 112,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 247,00 1 230,00 3 347,00 2 327,00 2 030,00
Zysk (strata) brutto 3 255,00 3 685,00 3 372,00 2 343,00 2 066,00
Zysk (strata) netto 2 629,00 3 418,00 2 716,00 1 813,00 1 665,00
Aktywa razem 86 868,00 91 918,00 86 186,00 86 358,00 88 078,00
Kapitał własny 74 398,00 72 041,00 74 757,00 76 388,00 78 053,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,46 3,35 3,48 3,55 3,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,16 0,13 0,08 0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 805,00 13 818,00 20 384,00 22 633,00 14 986,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 748,00 1 236,00 4 378,00 4 228,00 1 604,00
Zysk (strata) brutto 3 713,00 1 258,00 4 382,00 4 238,00 1 589,00
Zysk (strata) netto 2 952,00 722,00 3 477,00 3 587,00 1 103,00
Aktywa razem 92 180,00 93 236,00 90 620,00 91 126,00 97 803,00
Kapitał własny 81 226,00 76 174,00 79 650,00 83 001,00 84 104,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,78 3,54 3,71 3,86 3,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,03 0,16 0,17 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 39 570,00 39 227,00 39 704,00 52 087,00 61 936,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 213,00 7 698,00 5 724,00 7 394,00 10 151,00
Zysk (strata) brutto 8 152,00 7 817,00 5 915,00 7 476,00 12 655,00
Zysk (strata) netto 6 511,00 6 339,00 4 914,00 5 979,00 10 576,00
Aktywa razem 20 046,00 61 133,00 78 904,00 85 515,00 86 358,00
Kapitał własny 13 004,00 52 764,00 70 335,00 71 584,00 76 388,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 500,00 18 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,70 2,85 3,27 3,33 3,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,34 0,23 0,28 0,49
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 39 570,00 49 050,00 48 908,00 63 567,00 74 640,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 213,00 10 356,00 9 193,00 10 079,00 13 590,00
Zysk (strata) brutto 8 152,00 10 351,00 9 342,00 10 091,00 13 591,00
Zysk (strata) netto 6 511,00 8 334,00 7 400,00 8 005,00 10 738,00
Aktywa razem 20 046,00 60 726,00 80 819,00 90 262,00 91 126,00
Kapitał własny 13 004,00 54 759,00 74 816,00 78 091,00 83 001,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 500,00 18 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,70 2,96 3,48 3,63 3,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,45 0,34 0,37 0,50