STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CTS (CITYSERV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'15 IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 1 115,00 765,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -51,00 -314,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 134,00 5 492,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto -74,00 5 452,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 72 467,00 77 570,00 76 391,00 58 046,00 64 118,00
Kapitał własny 55 338,00 60 835,00 53 073,00 38 296,00 34 037,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 1,93 1,68 1,21 1,08
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,17 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 43 317,00 37 628,00 35 815,00 45 371,00 45 501,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 022,00 2 210,00 1 856,00 -144,00 1 528,00
Zysk (strata) brutto 1 993,00 1 540,00 1 986,00 -424,00 1 341,00
Zysk (strata) netto 1 578,00 1 165,00 1 658,00 -299,00 999,00
Aktywa razem 118 525,00 120 051,00 116 365,00 122 348,00 136 507,00
Kapitał własny 56 739,00 47 967,00 49 493,00 48 849,00 50 008,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,80 1,52 1,57 1,55 1,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,04 0,05 -0,01 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 816,00 3 227,00 3 133,00 1 844,00 275,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 292,00 -1 184,00 -7 554,00 -762,00 -59,00
Zysk (strata) brutto 3 722,00 10 872,00 -4 589,00 5 021,00 5 490,00
Zysk (strata) netto 3 719,00 10 604,00 -4 601,00 4 821,00 5 540,00
Aktywa razem 72 501,00 77 570,00 76 391,00 58 046,00 64 118,00
Kapitał własny 51 179,00 60 835,00 53 073,00 38 296,00 34 037,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,93 1,68 1,21 1,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,34 -0,15 0,15 0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 181 266,00 167 188,00 174 267,00 160 964,00 162 316,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 914,00 5 883,00 5 353,00 7 929,00 5 437,00
Zysk (strata) brutto 6 932,00 7 537,00 5 527,00 7 943,00 4 578,00
Zysk (strata) netto 6 229,00 8 100,00 1 385,00 6 150,00 3 791,00
Aktywa razem 137 520,00 136 219,00 137 934,00 113 800,00 122 348,00
Kapitał własny 64 608,00 70 135,00 68 815,00 55 294,00 48 849,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00 31 610,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,22 2,18 1,75 1,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,26 0,04 0,20 0,12