STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

08N (08OCTAVA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 183,00 502,00 -4 075,00 1 043,00 -4 435,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 963,00 292,00 -4 313,00 838,00 -4 686,00
Zysk (strata) brutto 3 239,00 130,00 -4 252,00 841,00 -4 810,00
Zysk (strata) netto 2 588,00 59,00 -3 656,00 746,00 -4 413,00
Aktywa razem 70 625,00 71 666,00 64 630,00 65 171,00 60 432,00
Kapitał własny 68 324,00 69 073,00 63 247,00 63 993,00 59 580,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,60 1,61 1,48 1,50 1,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,00 -0,09 0,02 -0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 638,00 1 446,00 -6 663,00 1 591,00 -5 278,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 241,00 1 057,00 -7 160,00 1 200,00 -5 381,00
Zysk (strata) brutto 2 236,00 377,00 -2 879,00 832,00 -3 816,00
Zysk (strata) netto 2 623,00 294,00 -2 373,00 584,00 -3 144,00
Aktywa razem 85 464,00 86 929,00 76 696,00 77 591,00 75 193,00
Kapitał własny 68 325,00 69 309,00 64 766,00 65 350,00 62 206,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,60 1,62 1,51 1,53 1,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,01 -0,06 0,01 -0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 562,00 -1 913,00 4 546,00 3 906,00 -1 342,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 161,00 -2 992,00 3 588,00 3 042,00 -2 204,00
Zysk (strata) brutto 4 015,00 -2 913,00 3 850,00 1 191,00 -1 963,00
Zysk (strata) netto 3 241,00 -3 127,00 3 420,00 868,00 -1 952,00
Aktywa razem 62 918,00 59 782,00 64 817,00 66 744,00 64 630,00
Kapitał własny 62 391,00 59 394,00 63 777,00 65 199,00 63 247,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,46 1,39 1,49 1,52 1,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,07 0,08 0,02 -0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 552,00 6 698,00 4 358,00 6 335,00 -1 708,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 072,00 3 611,00 2 866,00 5 674,00 -3 446,00
Zysk (strata) brutto 2 950,00 3 689,00 2 203,00 1 123,00 -424,00
Zysk (strata) netto 1 516,00 2 928,00 1 588,00 160,00 222,00
Aktywa razem 72 690,00 64 679,00 78 192,00 81 762,00 76 696,00
Kapitał własny 59 839,00 61 309,00 63 860,00 64 544,00 64 766,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,43 1,49 1,51 1,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,07 0,04 0,00 0,01