STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

08N (08OCTAVA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 875,00 1 356,00 502,00 -4 075,00 1 043,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 681,00 1 136,00 292,00 -4 313,00 838,00
Zysk (strata) brutto 747,00 1 412,00 130,00 -4 252,00 841,00
Zysk (strata) netto 537,00 1 108,00 59,00 -3 656,00 746,00
Aktywa razem 69 615,00 70 625,00 71 666,00 64 630,00 65 171,00
Kapitał własny 67 511,00 68 324,00 69 073,00 63 247,00 63 993,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,60 1,61 1,48 1,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,03 0,00 -0,09 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 698,00 1 811,00 1 446,00 -6 663,00 1 591,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 243,00 1 414,00 1 057,00 -7 160,00 1 200,00
Zysk (strata) brutto 1 669,00 409,00 377,00 -2 879,00 832,00
Zysk (strata) netto 1 158,00 1 143,00 294,00 -2 373,00 584,00
Aktywa razem 85 352,00 85 464,00 86 929,00 76 696,00 77 591,00
Kapitał własny 67 477,00 68 325,00 69 309,00 64 766,00 65 350,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,60 1,62 1,51 1,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,03 0,01 -0,06 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 562,00 -1 913,00 4 546,00 3 906,00 -1 342,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 161,00 -2 992,00 3 588,00 3 042,00 -2 204,00
Zysk (strata) brutto 4 015,00 -2 913,00 3 850,00 1 191,00 -1 963,00
Zysk (strata) netto 3 241,00 -3 127,00 3 420,00 868,00 -1 952,00
Aktywa razem 62 918,00 59 782,00 64 817,00 66 744,00 64 630,00
Kapitał własny 62 391,00 59 394,00 63 777,00 65 199,00 63 247,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,46 1,39 1,49 1,52 1,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,07 0,08 0,02 -0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 552,00 6 698,00 4 358,00 6 335,00 -1 708,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 072,00 3 611,00 2 866,00 5 674,00 -3 446,00
Zysk (strata) brutto 2 950,00 3 689,00 2 203,00 1 123,00 -424,00
Zysk (strata) netto 1 516,00 2 928,00 1 588,00 160,00 222,00
Aktywa razem 72 690,00 64 679,00 78 192,00 81 762,00 76 696,00
Kapitał własny 59 839,00 61 309,00 63 860,00 64 544,00 64 766,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85 42 786,85
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,43 1,49 1,51 1,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,07 0,04 0,00 0,01