STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DOM (DOMDEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 472 484,00 202 993,00 308 116,00 369 987,00 272 352,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 93 499,00 40 817,00 59 568,00 78 350,00 50 473,00
Zysk (strata) brutto 92 531,00 129 076,00 59 562,00 77 729,00 48 730,00
Zysk (strata) netto 74 631,00 121 081,00 47 755,00 61 198,00 39 138,00
Aktywa razem 2 277 599,00 2 343 175,00 2 452 239,00 2 512 192,00 2 855 164,00
Kapitał własny 1 108 960,00 1 003 919,00 1 052 164,00 1 116 985,00 1 161 317,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 068,42 25 068,42 25 068,42 25 068,42 25 068,42
Wartość księgowa na jedną akcję 44,24 40,05 41,97 44,56 46,33
Zysk (strata) na jedną akcję 2,98 4,83 1,91 2,44 1,56
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 528 187,00 238 654,00 387 645,00 507 235,00 314 141,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 296,00 38 157,00 68 743,00 108 494,00 49 719,00
Zysk (strata) brutto 104 740,00 38 438,00 68 549,00 108 755,00 48 142,00
Zysk (strata) netto 84 263,00 31 056,00 55 017,00 85 679,00 38 537,00
Aktywa razem 2 693 477,00 2 725 514,00 2 848 485,00 2 960 936,00 3 436 099,00
Kapitał własny 1 134 454,00 939 388,00 994 895,00 1 084 197,00 1 127 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 068,42 25 068,42 25 068,42 25 068,42 25 068,42
Wartość księgowa na jedną akcję 45,25 37,47 39,69 43,25 44,99
Zysk (strata) na jedną akcję 3,36 1,24 2,20 3,42 1,54
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 904 206,00 1 161 973,00 1 298 718,00 1 267 639,00 1 353 580,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 270,00 158 969,00 231 155,00 243 057,00 272 234,00
Zysk (strata) brutto 100 435,00 158 227,00 231 924,00 262 133,00 358 898,00
Zysk (strata) netto 80 647,00 127 740,00 186 113,00 214 098,00 304 665,00
Aktywa razem 1 748 710,00 1 978 252,00 2 156 952,00 2 269 792,00 2 512 192,00
Kapitał własny 883 136,00 931 129,00 999 320,00 1 030 611,00 1 116 985,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 771,27 24 782,59 24 868,42 24 968,42 25 068,42
Wartość księgowa na jedną akcję 35,65 37,57 40,18 41,28 44,56
Zysk (strata) na jedną akcję 3,26 5,15 7,48 8,58 12,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 904 195,00 1 153 016,00 1 404 683,00 1 653 933,00 1 661 721,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 459,00 156 619,00 235 392,00 282 019,00 320 690,00
Zysk (strata) brutto 100 613,00 155 900,00 236 232,00 282 642,00 320 482,00
Zysk (strata) netto 80 725,00 125 650,00 190 674,00 227 021,00 256 015,00
Aktywa razem 1 752 953,00 1 977 292,00 2 390 395,00 2 538 953,00 2 960 936,00
Kapitał własny 883 604,00 929 507,00 1 002 259,00 1 046 473,00 1 084 197,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 771,27 24 782,59 24 868,42 24 968,42 25 068,42
Wartość księgowa na jedną akcję 35,67 37,51 40,30 41,91 43,25
Zysk (strata) na jedną akcję 3,26 5,07 7,67 9,09 10,21
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.06.2015 2017 DM BDM S.A. 1 009 200 102 200 -
16.06.2015 2015 DM BDM S.A. 929 900 71 800 -
16.06.2015 2016 1 008 400 99 100 -
02.03.2012 2012 Trigon 856 900 106 200 -
02.03.2012 2011 Trigon 567 700 79 400 -
02.03.2012 2013 Trigon 626 300 61 300 -
12.11.2008 2009 DM IDM SA 536 900 56 600 -
12.11.2008 2008 DM IDM SA 764 600 154 400 -
13.08.2008 2008 847 600 167 800 -
13.08.2008 2009 623 200 104 000 -