STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DOM (DOMDEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 136 594,00 615 849,00 472 484,00 202 993,00 308 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 000,00 142 691,00 93 499,00 40 817,00 59 568,00
Zysk (strata) brutto 10 823,00 142 777,00 92 531,00 129 076,00 59 562,00
Zysk (strata) netto 8 207,00 115 049,00 74 631,00 121 081,00 47 755,00
Aktywa razem 2 327 130,00 2 269 792,00 2 277 599,00 2 343 175,00 2 452 239,00
Kapitał własny 915 499,00 1 030 611,00 1 108 960,00 1 003 919,00 1 052 164,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 968,42 24 968,42 25 068,42 25 068,42 25 068,42
Wartość księgowa na jedną akcję 36,67 41,28 44,24 40,05 41,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 4,61 2,98 4,83 1,91
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 265 786,00 748 954,00 528 187,00 238 654,00 387 645,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 130,00 158 537,00 105 296,00 38 157,00 68 743,00
Zysk (strata) brutto 28 493,00 158 956,00 104 740,00 38 438,00 68 549,00
Zysk (strata) netto 21 899,00 128 816,00 84 263,00 31 056,00 55 017,00
Aktywa razem 2 610 014,00 2 538 953,00 2 693 477,00 2 725 514,00 2 848 485,00
Kapitał własny 917 594,00 1 046 473,00 1 134 454,00 939 388,00 994 895,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 968,42 24 968,42 25 068,42 25 068,42 25 068,42
Wartość księgowa na jedną akcję 36,75 41,91 45,25 37,47 39,69
Zysk (strata) na jedną akcję 0,88 5,16 3,36 1,24 2,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 784 274,00 904 206,00 1 161 973,00 1 298 718,00 1 267 639,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 68 790,00 102 270,00 158 969,00 231 155,00 243 057,00
Zysk (strata) brutto 69 208,00 100 435,00 158 227,00 231 924,00 262 133,00
Zysk (strata) netto 55 822,00 80 647,00 127 740,00 186 113,00 214 098,00
Aktywa razem 1 604 565,00 1 748 710,00 1 978 252,00 2 156 952,00 2 269 792,00
Kapitał własny 858 127,00 883 136,00 931 129,00 999 320,00 1 030 611,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 770,27 24 771,27 24 782,59 24 868,42 24 968,42
Wartość księgowa na jedną akcję 34,64 35,65 37,57 40,18 41,28
Zysk (strata) na jedną akcję 2,25 3,26 5,15 7,48 8,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 784 264,00 904 195,00 1 153 016,00 1 404 683,00 1 653 933,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69 019,00 102 459,00 156 619,00 235 392,00 282 019,00
Zysk (strata) brutto 69 434,00 100 613,00 155 900,00 236 232,00 282 642,00
Zysk (strata) netto 55 668,00 80 725,00 125 650,00 190 674,00 227 021,00
Aktywa razem 1 606 257,00 1 752 953,00 1 977 292,00 2 390 395,00 2 538 953,00
Kapitał własny 858 517,00 883 604,00 929 507,00 1 002 259,00 1 046 473,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 770,27 24 771,27 24 782,59 24 868,42 24 968,42
Wartość księgowa na jedną akcję 34,66 35,67 37,51 40,30 41,91
Zysk (strata) na jedną akcję 2,25 3,26 5,07 7,67 9,09
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.06.2015 2017 DM BDM S.A. 1 009 200 102 200 -
16.06.2015 2015 DM BDM S.A. 929 900 71 800 -
16.06.2015 2016 1 008 400 99 100 -
02.03.2012 2012 Trigon 856 900 106 200 -
02.03.2012 2011 Trigon 567 700 79 400 -
02.03.2012 2013 Trigon 626 300 61 300 -
12.11.2008 2009 DM IDM SA 536 900 56 600 -
12.11.2008 2008 DM IDM SA 764 600 154 400 -
13.08.2008 2008 847 600 167 800 -
13.08.2008 2009 623 200 104 000 -