STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGL


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 100 182,00 47 119,00 63 216,00 174 054,00 103 422,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 852,00 -1 827,00 -251,00 17 368,00 6 304,00
Zysk (strata) brutto 2 977,00 -744,00 -456,00 14 289,00 2 306,00
Zysk (strata) netto 2 430,00 -661,00 -352,00 11 288,00 1 821,00
Aktywa razem 277 984,00 137 466,00 126 680,00 267 597,00 288 877,00
Kapitał własny 107 559,00 66 201,00 66 026,00 116 834,00 118 654,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 15,02 9,25 9,22 16,32 16,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 -0,09 -0,05 1,58 0,25
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 100 191,00 102 393,00 100 711,00 89 079,00 95 920,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 635,00 4 979,00 5 529,00 4 496,00 6 004,00
Zysk (strata) brutto 2 665,00 4 567,00 3 248,00 4 823,00 1 528,00
Zysk (strata) netto 2 130,00 3 590,00 2 600,00 3 858,00 1 197,00
Aktywa razem 290 392,00 288 378,00 290 499,00 278 696,00 301 577,00
Kapitał własny 114 622,00 117 147,00 119 705,00 123 321,00 124 515,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 16,01 16,36 16,72 17,23 17,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,50 0,36 0,54 0,17
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 166 729,00 201 213,00 246 969,00 381 824,00 384 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 911,00 6 063,00 5 901,00 12 671,00 19 142,00
Zysk (strata) brutto 2 729,00 5 493,00 7 200,00 8 251,00 16 066,00
Zysk (strata) netto 2 073,00 4 401,00 5 886,00 6 506,00 12 705,00
Aktywa razem 105 324,00 115 559,00 123 855,00 272 322,00 267 597,00
Kapitał własny 54 368,00 58 769,00 63 294,00 105 130,00 116 834,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,59 8,21 8,84 14,69 16,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,62 0,82 0,91 1,78
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 249 240,00 290 524,00 343 142,00 375 577,00 392 373,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 455,00 19 197,00 20 132,00 12 231,00 18 640,00
Zysk (strata) brutto 14 163,00 16 775,00 18 726,00 7 744,00 15 303,00
Zysk (strata) netto 11 155,00 13 437,00 15 194,00 6 154,00 12 178,00
Aktywa razem 170 177,00 217 633,00 252 097,00 274 867,00 278 696,00
Kapitał własny 80 709,00 94 215,00 108 020,00 112 644,00 123 321,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 11,27 13,16 15,09 15,73 17,23
Zysk (strata) na jedną akcję 1,56 1,88 2,12 0,86 1,70