STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGL


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 69 879,00 67 762,00 66 202,00 75 411,00 71 890,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 679,00 70,00 1 563,00 1 237,00 788,00
Zysk (strata) brutto 1 821,00 -102,00 1 264,00 1 212,00 1 021,00
Zysk (strata) netto 1 708,00 -154,00 969,00 1 000,00 769,00
Aktywa razem 139 210,00 135 915,00 135 353,00 142 666,00 137 466,00
Kapitał własny 64 301,00 64 465,00 65 434,00 66 434,00 66 201,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 8,98 9,00 9,14 9,28 9,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 -0,02 0,14 0,14 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 95 705,00 97 599,00 89 664,00 100 191,00 102 393,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 106,00 2 897,00 3 906,00 3 635,00 4 979,00
Zysk (strata) brutto 342,00 2 465,00 2 469,00 2 665,00 4 567,00
Zysk (strata) netto 259,00 2 058,00 1 883,00 2 130,00 3 590,00
Aktywa razem 280 375,00 274 246,00 274 867,00 290 392,00 288 378,00
Kapitał własny 108 743,00 110 798,00 112 643,00 114 622,00 117 147,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 15,19 15,48 15,73 16,01 16,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,29 0,26 0,30 0,50
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 151 203,00 166 729,00 201 213,00 246 969,00 269 604,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 569,00 3 911,00 6 063,00 5 901,00 3 278,00
Zysk (strata) brutto 2 070,00 2 729,00 5 493,00 7 200,00 4 017,00
Zysk (strata) netto 1 581,00 2 073,00 4 401,00 5 886,00 3 326,00
Aktywa razem 73 782,00 105 324,00 115 559,00 123 855,00 135 353,00
Kapitał własny 20 473,00 54 368,00 58 769,00 63 294,00 65 434,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 409,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 3,79 7,59 8,21 8,84 9,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,29 0,62 0,82 0,47
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 208 922,00 249 240,00 290 524,00 343 142,00 375 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 073,00 16 455,00 19 197,00 20 132,00 12 231,00
Zysk (strata) brutto 6 175,00 14 163,00 16 775,00 18 726,00 7 744,00
Zysk (strata) netto 4 768,00 11 155,00 13 437,00 15 194,00 6 154,00
Aktywa razem 135 775,00 170 177,00 217 633,00 252 097,00 274 867,00
Kapitał własny 37 751,00 80 709,00 94 215,00 108 020,00 112 643,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 409,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20 7 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję 6,98 11,27 13,16 15,09 15,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,88 1,56 1,88 2,12 0,86