STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIK


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 830,00 851,00 870,00 913,00 1 005,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -139,00 -195,00 -55,00 -27,00 -80,00
Zysk (strata) brutto 80,00 14,00 125,00 1 006,00 29,00
Zysk (strata) netto 211,00 19,00 135,00 848,00 -298,00
Aktywa razem 94 549,00 104 912,00 104 915,00 103 140,00 104 816,00
Kapitał własny 90 278,00 89 624,00 89 831,00 83 227,00 83 021,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 130,00 4 130,00 4 148,15 4 148,15 4 148,15
Wartość księgowa na jedną akcję 21,86 21,70 21,66 20,06 20,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,01 0,03 0,20 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 304,00 5 285,00 4 984,00 4 251,00 3 865,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 337,00 2 717,00 1 285,00 5 191,00 2 659,00
Zysk (strata) brutto -2 610,00 1 809,00 285,00 551,00 3 272,00
Zysk (strata) netto -3 705,00 1 619,00 -578,00 -150,00 2 379,00
Aktywa razem 228 914,00 243 129,00 238 325,00 193 579,00 227 171,00
Kapitał własny 93 671,00 95 341,00 94 768,00 86 396,00 88 635,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 130,00 4 130,00 4 148,15 4 148,15 4 148,15
Wartość księgowa na jedną akcję 22,68 23,09 22,85 20,83 21,37
Zysk (strata) na jedną akcję -0,90 0,39 -0,14 -0,04 0,57
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 323,00 2 444,00 3 253,00 3 339,00 3 646,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 606,00 438,00 490,00 -183,00 -363,00
Zysk (strata) brutto 805,00 729,00 690,00 664,00 1 186,00
Zysk (strata) netto 396,00 577,00 536,00 655,00 749,00
Aktywa razem 73 453,00 92 064,00 92 684,00 94 549,00 104 816,00
Kapitał własny 68 572,00 87 970,00 88 557,00 90 278,00 83 021,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 4 130,00 4 130,00 4 130,00 4 148,15
Wartość księgowa na jedną akcję 22,86 21,30 21,44 21,86 20,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,14 0,13 0,16 0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 266,00 16 835,00 17 736,00 19 158,00 18 385,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 957,00 11 589,00 1 345,00 10 302,00 11 852,00
Zysk (strata) brutto 3 365,00 3 703,00 5 492,00 4 477,00 5 917,00
Zysk (strata) netto 4 528,00 3 754,00 4 480,00 1 308,00 3 270,00
Aktywa razem 188 132,00 209 618,00 213 097,00 228 914,00 227 171,00
Kapitał własny 65 194,00 87 827,00 91 944,00 93 671,00 88 635,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 4 130,00 4 130,00 4 130,00 4 148,15
Wartość księgowa na jedną akcję 21,73 21,27 22,26 22,68 21,37
Zysk (strata) na jedną akcję 1,51 0,91 1,09 0,32 0,79