STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIK


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 823,00 799,00 827,00 851,00 870,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -105,00 -43,00 -138,00 -195,00 -55,00
Zysk (strata) brutto 76,00 182,00 72,00 14,00 125,00
Zysk (strata) netto 33,00 141,00 187,00 19,00 135,00
Aktywa razem 93 309,00 93 557,00 93 781,00 104 912,00 104 915,00
Kapitał własny 89 050,00 89 270,00 89 554,00 89 624,00 89 831,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 130,00 4 130,00 4 130,00 4 130,00 4 148,15
Wartość księgowa na jedną akcję 21,56 21,62 21,68 21,70 21,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,03 0,05 0,01 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 769,00 4 629,00 5 304,00 5 285,00 4 984,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 894,00 -3 738,00 -1 337,00 2 717,00 1 285,00
Zysk (strata) brutto 8 978,00 -2 699,00 -2 610,00 1 809,00 285,00
Zysk (strata) netto 7 097,00 -2 541,00 -3 705,00 1 619,00 -578,00
Aktywa razem 233 092,00 232 182,00 228 914,00 243 129,00 238 325,00
Kapitał własny 99 715,00 97 253,00 93 671,00 95 341,00 94 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 130,00 4 130,00 4 130,00 4 130,00 4 148,15
Wartość księgowa na jedną akcję 24,14 23,55 22,68 23,09 22,85
Zysk (strata) na jedną akcję 1,72 -0,62 -0,90 0,39 -0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 2 323,00 2 444,00 3 253,00 3 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 606,00 438,00 490,00 -178,00
Zysk (strata) brutto - 805,00 729,00 690,00 630,00
Zysk (strata) netto - 396,00 577,00 536,00 610,00
Aktywa razem - 73 453,00 92 064,00 92 684,00 93 781,00
Kapitał własny - 68 572,00 87 970,00 88 557,00 89 554,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 3 000,00 4 130,00 4 130,00 4 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 22,86 21,30 21,44 21,68
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,13 0,14 0,13 0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 18 628,00 17 266,00 16 835,00 17 736,00 19 158,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 343,00 4 957,00 11 589,00 1 345,00 10 302,00
Zysk (strata) brutto 5 641,00 3 365,00 3 703,00 5 492,00 4 477,00
Zysk (strata) netto 3 681,00 4 528,00 3 754,00 4 480,00 1 308,00
Aktywa razem 213 105,00 188 132,00 209 618,00 213 097,00 228 914,00
Kapitał własny 63 369,00 65 194,00 87 827,00 91 944,00 93 671,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 000,00 3 000,00 4 130,00 4 130,00 4 130,00
Wartość księgowa na jedną akcję 21,12 21,73 21,27 22,26 22,68
Zysk (strata) na jedną akcję 1,23 1,51 0,91 1,09 0,32