STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDI (MDIENERGIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 34 314,00 48 531,00 39 677,00 56 991,00 51 951,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 401,00 1 689,00 363,00 2 708,00 1 099,00
Zysk (strata) brutto 94,00 2 004,00 -150,00 2 421,00 508,00
Zysk (strata) netto 16,00 676,00 -190,00 -375,00 396,00
Aktywa razem 95 977,00 111 547,00 112 618,00 128 428,00 131 641,00
Kapitał własny 27 454,00 28 130,00 27 940,00 27 565,00 27 961,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 108,51 46 108,51 46 108,51 46 108,51 46 108,51
Wartość księgowa na jedną akcję 0,60 0,61 0,61 0,60 0,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,02 -0,00 -0,01 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15
Przychody netto ze sprzedaży 335,00 7,00 -1,00 0,00 208 767,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -472,00 -394,00 -3 306,00 -944,00 12 653,00
Zysk (strata) brutto -582,00 -447,00 -3 355,00 543,00 -7 210,00
Zysk (strata) netto -518,00 -447,00 -3 355,00 543,00 1 546,00
Aktywa razem 82 830,00 13 784,00 9 499,00 957,00 137 113,00
Kapitał własny 18 492,00 416,00 -4 039,00 -3 496,00 26 351,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 195,73 4 195,73 4 195,73 4 195,73 46 108,51
Wartość księgowa na jedną akcję 4,41 0,10 -0,96 -0,83 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,11 -0,80 0,13 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 208 773,00 162 608,00 174 210,00 137 209,00 179 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 009,00 6 992,00 7 085,00 5 143,00 5 161,00
Zysk (strata) brutto -10 469,00 6 228,00 5 796,00 3 813,00 4 369,00
Zysk (strata) netto -1 713,00 6 253,00 4 520,00 1 279,00 127,00
Aktywa razem 137 114,00 127 303,00 105 995,00 102 026,00 128 428,00
Kapitał własny 26 351,00 45 100,00 29 779,00 27 438,00 27 565,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 108,51 46 108,51 46 108,51 46 108,51 46 108,51
Wartość księgowa na jedną akcję 0,57 0,98 0,65 0,60 0,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,14 0,10 0,03 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży - 22 730,00 36 801,00 121 058,00 208 773,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -24 111,00 -18 421,00 2 337,00 8 009,00
Zysk (strata) brutto - -33 707,00 -30 372,00 553,00 -10 469,00
Zysk (strata) netto - -33 367,00 -31 024,00 768,00 -1 713,00
Aktywa razem - 214 010,00 193 285,00 82 830,00 137 113,00
Kapitał własny - 35 229,00 7 110,00 18 492,00 26 351,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 3 985,43 4 195,73 4 195,73 46 108,51
Wartość księgowa na jedną akcję - 8,84 1,70 4,41 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję - -8,37 -7,39 0,18 -0,04
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.02.2010 2012 DM BPS 111 640 16 010 -
03.02.2010 2010 DM BPS 13 040 -3 440 -
03.02.2010 2011 DM BPS 67 700 9 740 -