STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LUK (LUKARDI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 060,00 1 493,00 424,00 602,00 694,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17,00 -79,00 -89,00 163,00 59,00
Zysk (strata) brutto 17,00 -79,00 -89,00 163,00 59,00
Zysk (strata) netto 17,00 -79,00 -89,00 163,00 59,00
Aktywa razem 2 166,00 1 999,00 674,00 1 096,00 874,00
Kapitał własny 234,00 36,00 -14,00 286,00 210,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 660,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 0,01 -0,00 0,04 0,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,01 0,03 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'15 IVQ'15 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 341,00 763,00 531,00 508,00 1 869,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13,00 111,00 -115,00 16,00 -78,00
Zysk (strata) brutto -11,00 111,00 -115,00 16,00 -78,00
Zysk (strata) netto -14,00 89,00 -94,00 13,00 -57,00
Aktywa razem 727,00 1 053,00 5 239,00 5 179,00 6 231,00
Kapitał własny 532,00 842,00 4 962,00 4 923,00 4 778,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 660,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,08 0,13 0,75 0,74 0,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,01 -0,01 0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 47,00 817,00 3 585,00 3 890,00 4 017,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47,00 48,00 -214,00 -122,00 -243,00
Zysk (strata) brutto 47,00 50,00 -214,00 -133,00 -247,00
Zysk (strata) netto 38,00 40,00 -174,00 -192,00 -286,00
Aktywa razem 148,00 5 089,00 1 771,00 1 084,00 674,00
Kapitał własny 138,00 4 929,00 464,00 272,00 -14,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 660,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,02 0,74 0,07 0,04 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 -0,03 -0,03 -0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży - - 912,00 1 840,00 3 631,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 176,00 213,00 -81,00
Zysk (strata) brutto - - 175,00 217,00 -82,00
Zysk (strata) netto - - 142,00 176,00 -63,00
Aktywa razem - - 396,00 1 053,00 6 231,00
Kapitał własny - - 261,00 842,00 4 778,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 6 660,00 6 660,00 6 660,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,04 0,13 0,72
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,02 0,03 -0,01