STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BBD (BBIDEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 664,00 1 060,00 1 316,00 998,00 1 166,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -669,00 -887,00 -862,00 -1 004,00 -843,00
Zysk (strata) brutto 3 911,00 -2 004,00 -8 836,00 -5 542,00 -2 659,00
Zysk (strata) netto 4 120,00 -2 683,00 -8 617,00 -5 874,00 -3 338,00
Aktywa razem 297 583,00 301 166,00 287 891,00 267 022,00 271 814,00
Kapitał własny 160 756,00 157 868,00 149 006,00 142 858,00 139 468,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65
Wartość księgowa na jedną akcję 1,54 1,51 1,42 1,37 1,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,03 -0,08 -0,06 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 332,00 1 160,00 2 593,00 2 143,00 5 364,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 409,00 -3 448,00 -6 855,00 -2 907,00 -8 407,00
Zysk (strata) brutto -11 070,00 1 302,00 -8 002,00 -2 903,00 -10 012,00
Zysk (strata) netto -10 705,00 925,00 -7 692,00 -3 435,00 -10 536,00
Aktywa razem 382 768,00 392 588,00 421 772,00 419 681,00 449 783,00
Kapitał własny 183 597,00 184 317,00 176 769,00 173 060,00 162 472,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65
Wartość księgowa na jedną akcję 1,76 1,76 1,69 1,65 1,55
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 0,01 -0,07 -0,03 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 709,00 4 335,00 6 431,00 9 549,00 5 534,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 576,00 43 939,00 -2 290,00 -561,00 -3 338,00
Zysk (strata) brutto -18 349,00 31 464,00 -7 968,00 -14 900,00 -8 681,00
Zysk (strata) netto -19 112,00 29 964,00 -9 222,00 -15 690,00 -9 542,00
Aktywa razem 305 154,00 317 067,00 298 872,00 291 267,00 287 891,00
Kapitał własny 155 021,00 184 785,00 175 206,00 159 202,00 149 006,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65
Wartość księgowa na jedną akcję 1,48 1,77 1,68 1,52 1,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 0,29 -0,09 -0,15 -0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 30 563,00 8 036,00 84 384,00 25 729,00 10 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 583,00 -10 254,00 -1 787,00 -13 301,00 -14 779,00
Zysk (strata) brutto -13 987,00 -2 970,00 -3 163,00 -18 846,00 -17 652,00
Zysk (strata) netto -13 822,00 -3 390,00 -5 224,00 -19 359,00 -17 788,00
Aktywa razem 548 262,00 476 710,00 391 685,00 370 597,00 421 772,00
Kapitał własny 256 601,00 241 972,00 214 764,00 194 897,00 176 769,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65 104 615,65
Wartość księgowa na jedną akcję 2,45 2,31 2,05 1,86 1,69
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,03 -0,05 -0,19 -0,17
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 110 700 32 600 -
04.03.2011 2010 DI BRE Bank S.A. 66 600 13 500 -
04.03.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 53 300 10 000 -