STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BBD (BBIDEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 316,00 998,00 1 166,00 1 236,00 1 457,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -862,00 -1 004,00 -843,00 -680,00 -148,00
Zysk (strata) brutto -8 836,00 -5 542,00 -2 659,00 -3 063,00 -56 584,00
Zysk (strata) netto -8 617,00 -5 874,00 -3 338,00 -3 557,00 -52 960,00
Aktywa razem 287 891,00 267 022,00 271 814,00 268 304,00 237 862,00
Kapitał własny 149 006,00 142 858,00 139 468,00 135 707,00 82 661,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 461,57 10 461,57 10 461,57 10 189,17 10 189,17
Wartość księgowa na jedną akcję 14,24 13,66 13,33 13,32 8,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,82 -0,56 -0,32 -0,35 -5,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 593,00 2 143,00 5 364,00 2 553,00 10 710,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 855,00 -2 907,00 -8 407,00 -3 321,00 -42 017,00
Zysk (strata) brutto -8 002,00 -2 903,00 -10 012,00 -1 689,00 -41 709,00
Zysk (strata) netto -7 692,00 -3 435,00 -10 536,00 -2 059,00 -41 980,00
Aktywa razem 421 772,00 419 681,00 449 783,00 368 122,00 310 713,00
Kapitał własny 176 769,00 173 060,00 162 472,00 160 209,00 128 430,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 461,57 10 461,57 10 461,57 10 189,17 10 189,17
Wartość księgowa na jedną akcję 16,90 16,54 15,53 15,72 12,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,74 -0,33 -1,01 -0,20 -4,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 335,00 6 431,00 9 549,00 5 534,00 4 857,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 939,00 -2 290,00 -561,00 -3 338,00 -2 675,00
Zysk (strata) brutto 31 464,00 -7 968,00 -14 900,00 -8 681,00 -67 848,00
Zysk (strata) netto 29 964,00 -9 222,00 -15 690,00 -9 542,00 -65 729,00
Aktywa razem 317 067,00 298 872,00 291 267,00 287 891,00 237 862,00
Kapitał własny 184 785,00 175 206,00 159 202,00 149 006,00 82 661,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 461,57 10 461,57 10 461,57 10 461,57 10 189,17
Wartość księgowa na jedną akcję 17,66 16,75 15,22 14,24 8,11
Zysk (strata) na jedną akcję 2,86 -0,88 -1,50 -0,91 -6,45
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 036,00 84 384,00 25 729,00 10 319,00 20 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 254,00 -1 787,00 -13 301,00 -14 779,00 -56 652,00
Zysk (strata) brutto -2 970,00 -3 163,00 -18 846,00 -17 652,00 -56 313,00
Zysk (strata) netto -3 390,00 -5 224,00 -19 359,00 -17 788,00 -58 010,00
Aktywa razem 476 710,00 391 685,00 370 597,00 421 772,00 310 713,00
Kapitał własny 241 972,00 214 764,00 194 897,00 176 769,00 128 430,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 461,57 10 461,57 10 461,57 10 461,57 10 189,17
Wartość księgowa na jedną akcję 23,13 20,53 18,63 16,90 12,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,32 -0,50 -1,85 -1,70 -5,69
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 110 700 32 600 -
04.03.2011 2010 DI BRE Bank S.A. 66 600 13 500 -
04.03.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 53 300 10 000 -