STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SME (SIMPLE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 162,00 8 935,00 9 182,00 15 360,00 9 257,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 094,00 17,00 1 042,00 2 748,00 781,00
Zysk (strata) brutto 1 119,00 422,00 1 015,00 2 311,00 775,00
Zysk (strata) netto 1 034,00 186,00 969,00 1 952,00 597,00
Aktywa razem 43 045,00 42 080,00 39 899,00 43 340,00 42 211,00
Kapitał własny 20 386,00 17 301,00 18 270,00 20 222,00 20 819,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 4,24 3,60 3,80 4,20 4,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,04 0,20 0,41 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 602,00 9 570,00 9 629,00 15 982,00 9 708,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 554,00 -172,00 647,00 4 224,00 951,00
Zysk (strata) brutto 507,00 161,00 547,00 3 708,00 876,00
Zysk (strata) netto 415,00 -31,00 497,00 3 204,00 685,00
Aktywa razem 40 659,00 39 747,00 37 015,00 42 007,00 38 565,00
Kapitał własny 16 392,00 13 220,00 13 564,00 16 685,00 17 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 3,41 2,75 2,82 3,47 3,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 -0,01 0,10 0,67 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 52 417,00 43 940,00 34 226,00 44 711,00 43 639,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 461,00 -3 338,00 3 367,00 4 174,00 4 902,00
Zysk (strata) brutto 4 213,00 -3 021,00 3 090,00 3 953,00 4 867,00
Zysk (strata) netto 4 564,00 -2 956,00 2 493,00 3 612,00 4 141,00
Aktywa razem 37 631,00 31 183,00 39 495,00 48 708,00 43 340,00
Kapitał własny 16 427,00 10 842,00 15 981,00 19 352,00 20 222,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 380,30 4 380,30 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 3,75 2,48 3,32 4,02 4,20
Zysk (strata) na jedną akcję 1,04 -0,68 0,52 0,75 0,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 57 522,00 45 077,00 35 820,00 46 885,00 45 783,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 035,00 -5 247,00 1 555,00 3 971,00 5 254,00
Zysk (strata) brutto 7 288,00 -5 618,00 1 222,00 3 491,00 4 924,00
Zysk (strata) netto 6 624,00 -5 283,00 611,00 3 036,00 4 085,00
Aktywa razem 41 883,00 32 237,00 39 509,00 46 229,00 42 007,00
Kapitał własny 18 912,00 10 606,00 13 863,00 15 976,00 16 685,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 380,30 4 380,30 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 4,32 2,42 2,88 3,32 3,47
Zysk (strata) na jedną akcję 1,51 -1,21 0,13 0,63 0,85
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.01.2004 2003 zarząd 12 869 -1 105 -
16.02.2003 2003 zarząd 17 000 700 Korekta wynika z dekoniunktury gospodarczej
09.12.2002 2002 zarząd -700 EBITDA: 2 mln. Niższe wyniki sprzedaży związane są ze:- stanem gospodarki,- słabą koniunkturą ogran. inwestycji
09.05.2002 2003 zarząd 23 000 1 150 Spółka nie wyklucza w dalszej perspektywie finansowania rozwoju spółki przez emisję.
09.05.2002 2004 zarząd 23 800 1 300 -
09.05.2002 2002 zarząd 21 600 950 W latach 2003-2004 osiągnie zysk na prognozowanym poziomie, zarząd nie zaproponuje WZA wypłaty dywidendy.
09.05.2002 2005 zarząd 28 500 2 900 -
08.05.2002 2001 zarząd 23 500 -200 -
09.10.2000 2003 Staropolski DM 52 333 11 573 -
09.10.2000 2000 Staropolski DM 25 595 51 -