STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SME (SIMPLE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 9 257,00 9 658,00 10 706,00 14 697,00 9 821,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 793,00 581,00 1 711,00 2 410,00 1 284,00
Zysk (strata) brutto 788,00 543,00 1 705,00 2 404,00 1 258,00
Zysk (strata) netto 514,00 703,00 1 412,00 2 289,00 1 000,00
Aktywa razem 42 116,00 42 769,00 42 483,00 45 917,00 42 631,00
Kapitał własny 20 737,00 19 514,00 20 926,00 23 215,00 24 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 4,31 4,06 4,35 4,82 5,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,15 0,29 0,48 0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 9 708,00 10 812,00 11 069,00 15 485,00 10 371,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 951,00 290,00 1 061,00 3 126,00 896,00
Zysk (strata) brutto 876,00 187,00 986,00 3 039,00 836,00
Zysk (strata) netto 685,00 226,00 718,00 3 438,00 616,00
Aktywa razem 38 565,00 39 563,00 38 458,00 43 322,00 38 801,00
Kapitał własny 17 370,00 15 672,00 16 380,00 19 431,00 20 047,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 3,61 3,26 3,40 4,04 4,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,05 0,15 0,71 0,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 43 940,00 34 226,00 44 711,00 43 639,00 44 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 338,00 3 367,00 4 174,00 4 902,00 5 497,00
Zysk (strata) brutto -3 021,00 3 090,00 3 953,00 4 867,00 5 441,00
Zysk (strata) netto -2 956,00 2 493,00 3 612,00 4 141,00 4 917,00
Aktywa razem 31 183,00 39 495,00 48 708,00 43 340,00 45 917,00
Kapitał własny 10 842,00 15 981,00 19 352,00 20 222,00 23 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 380,30 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 2,48 3,32 4,02 4,20 4,82
Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 0,52 0,75 0,86 1,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 45 077,00 35 820,00 46 885,00 45 784,00 47 073,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 247,00 1 555,00 3 971,00 5 254,00 5 428,00
Zysk (strata) brutto -5 618,00 1 222,00 3 491,00 4 924,00 5 089,00
Zysk (strata) netto -5 283,00 611,00 3 036,00 4 085,00 5 067,00
Aktywa razem 32 237,00 39 509,00 46 229,00 42 007,00 43 322,00
Kapitał własny 10 606,00 13 863,00 15 976,00 16 685,00 19 431,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 380,30 4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję 2,42 2,88 3,32 3,47 4,04
Zysk (strata) na jedną akcję -1,21 0,13 0,63 0,85 1,05
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.01.2004 2003 zarząd 12 869 -1 105 -
16.02.2003 2003 zarząd 17 000 700 Korekta wynika z dekoniunktury gospodarczej
09.12.2002 2002 zarząd -700 EBITDA: 2 mln. Niższe wyniki sprzedaży związane są ze:- stanem gospodarki,- słabą koniunkturą ogran. inwestycji
09.05.2002 2003 zarząd 23 000 1 150 Spółka nie wyklucza w dalszej perspektywie finansowania rozwoju spółki przez emisję.
09.05.2002 2004 zarząd 23 800 1 300 -
09.05.2002 2002 zarząd 21 600 950 W latach 2003-2004 osiągnie zysk na prognozowanym poziomie, zarząd nie zaproponuje WZA wypłaty dywidendy.
09.05.2002 2005 zarząd 28 500 2 900 -
08.05.2002 2001 zarząd 23 500 -200 -
09.10.2000 2003 Staropolski DM 52 333 11 573 -
09.10.2000 2000 Staropolski DM 25 595 51 -