STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE (ZPUE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 164 998,00 160 647,00 196 965,00 137 154,00 168 836,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 204,00 292,00 8 209,00 5 244,00 16 473,00
Zysk (strata) brutto -7 993,00 -660,00 6 993,00 4 228,00 15 369,00
Zysk (strata) netto -7 083,00 -1 024,00 4 682,00 3 156,00 11 824,00
Aktywa razem 558 400,00 575 012,00 581 365,00 543 897,00 566 614,00
Kapitał własny 275 066,00 274 062,00 278 776,00 281 948,00 293 788,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 196,48 195,76 199,13 201,39 209,85
Zysk (strata) na jedną akcję -5,06 -0,73 3,34 2,25 8,45
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 165 307,00 160 456,00 197 770,00 137 572,00 168 807,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 198,00 57,00 8 641,00 5 485,00 16 432,00
Zysk (strata) brutto -7 969,00 -874,00 7 402,00 4 457,00 15 320,00
Zysk (strata) netto -7 057,00 -1 234,00 5 084,00 3 379,00 11 802,00
Aktywa razem 558 315,00 574 911,00 581 360,00 544 041,00 566 646,00
Kapitał własny 274 795,00 273 560,00 278 682,00 282 077,00 293 903,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 196,28 195,40 199,06 201,48 209,93
Zysk (strata) na jedną akcję -5,04 -0,88 3,63 2,41 8,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 431 321,00 549 642,00 552 766,00 568 332,00 649 419,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 486,00 47 869,00 17 710,00 945,00 8 286,00
Zysk (strata) brutto 33 830,00 45 641,00 16 912,00 -5 879,00 -1 292,00
Zysk (strata) netto 29 298,00 36 296,00 13 038,00 -5 717,00 -3 543,00
Aktywa razem 436 674,00 505 650,00 507 452,00 572 820,00 581 365,00
Kapitał własny 259 521,00 289 896,00 281 487,00 282 188,00 278 776,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 185,37 207,07 201,06 201,56 199,13
Zysk (strata) na jedną akcję 20,93 25,93 9,31 -4,08 -2,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 544 197,00 584 470,00 585 234,00 568 510,00 650 034,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 878,00 52 368,00 23 771,00 678,00 8 448,00
Zysk (strata) brutto 41 068,00 50 179,00 22 991,00 -6 146,00 -1 134,00
Zysk (strata) netto 35 710,00 40 216,00 17 901,00 -5 922,00 -3 386,00
Aktywa razem 485 713,00 522 825,00 522 858,00 586 412,00 581 360,00
Kapitał własny 271 658,00 295 631,00 293 073,00 282 023,00 278 682,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 194,04 211,17 209,34 201,45 199,06
Zysk (strata) na jedną akcję 25,51 28,73 12,79 -4,23 -2,42
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
21.09.2005 2005 zarząd 1 909 000 117 000 -
30.08.2001 2001 zarząd 3 400 Sprzedaż będzie większa od ubiegłorocznej o 13-14 proc.
18.06.2001 2002 DI BRE Bank S.A. 1 529 701 18 227 EPS 1,12, P/E= 31,2
18.06.2001 2001 DI BRE Bank S.A. 1 470 126 32 830 EPS 1,97 ZŁ, P/E= 17,7
15.08.2000 1998 zarząd 44 800 2 600 -
25.04.2000 2000 zarząd 78 900 4 400 -
03.08.1999 1999 zarząd 63 100 3 410 -