STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE (ZPUE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 137 154,00 168 836,00 178 020,00 203 409,00 174 114,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 244,00 16 473,00 22 734,00 18 720,00 20 560,00
Zysk (strata) brutto 4 228,00 15 369,00 22 101,00 17 272,00 19 145,00
Zysk (strata) netto 3 156,00 11 824,00 17 624,00 14 336,00 14 984,00
Aktywa razem 543 897,00 566 614,00 574 339,00 621 875,00 698 890,00
Kapitał własny 281 948,00 293 788,00 311 428,00 325 779,00 340 779,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 201,39 209,85 222,45 232,70 243,41
Zysk (strata) na jedną akcję 2,25 8,45 12,59 10,24 10,70
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 137 572,00 168 807,00 178 007,00 203 421,00 168 898,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 485,00 16 432,00 22 679,00 18 664,00 19 068,00
Zysk (strata) brutto 4 457,00 15 320,00 22 045,00 17 243,00 17 515,00
Zysk (strata) netto 3 379,00 11 802,00 17 565,00 14 296,00 12 907,00
Aktywa razem 544 041,00 566 646,00 574 053,00 621 756,00 688 841,00
Kapitał własny 282 077,00 293 903,00 311 484,00 325 796,00 331 759,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 201,48 209,93 222,49 232,71 236,97
Zysk (strata) na jedną akcję 2,41 8,43 12,55 10,21 9,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 549 642,00 552 766,00 568 332,00 649 419,00 687 419,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 869,00 17 710,00 945,00 8 286,00 63 171,00
Zysk (strata) brutto 45 641,00 16 912,00 -5 879,00 -1 292,00 58 970,00
Zysk (strata) netto 36 296,00 13 038,00 -5 717,00 -3 543,00 46 940,00
Aktywa razem 505 650,00 507 452,00 572 820,00 581 365,00 621 875,00
Kapitał własny 289 896,00 281 487,00 282 188,00 278 776,00 325 779,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 207,07 201,06 201,56 199,13 232,70
Zysk (strata) na jedną akcję 25,93 9,31 -4,08 -2,53 33,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 584 470,00 585 234,00 568 510,00 650 034,00 687 807,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 368,00 23 771,00 678,00 8 448,00 63 260,00
Zysk (strata) brutto 50 179,00 22 991,00 -6 146,00 -1 134,00 59 065,00
Zysk (strata) netto 40 216,00 17 901,00 -5 922,00 -3 386,00 47 042,00
Aktywa razem 522 825,00 522 858,00 586 412,00 581 358,00 621 756,00
Kapitał własny 295 631,00 293 073,00 282 023,00 278 682,00 325 796,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 211,17 209,34 201,45 199,06 232,71
Zysk (strata) na jedną akcję 28,73 12,79 -4,23 -2,42 33,60
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
21.09.2005 2005 zarząd 1 909 000 117 000 -
30.08.2001 2001 zarząd 3 400 Sprzedaż będzie większa od ubiegłorocznej o 13-14 proc.
18.06.2001 2002 DI BRE Bank S.A. 1 529 701 18 227 EPS 1,12, P/E= 31,2
18.06.2001 2001 DI BRE Bank S.A. 1 470 126 32 830 EPS 1,97 ZŁ, P/E= 17,7
15.08.2000 1998 zarząd 44 800 2 600 -
25.04.2000 2000 zarząd 78 900 4 400 -
03.08.1999 1999 zarząd 63 100 3 410 -