STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BKM (PBKM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 20 801,00 24 142,00 25 287,00 27 828,00 25 017,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 157,00 -1 025,00 3 879,00 4 905,00 2 189,00
Zysk (strata) brutto 6 051,00 1 240,00 3 502,00 2 679,00 -974,00
Zysk (strata) netto 4 902,00 84,00 2 708,00 2 173,00 -1 002,00
Aktywa razem 342 019,00 344 546,00 358 377,00 605 362,00 601 151,00
Kapitał własny 174 518,00 176 271,00 177 895,00 398 275,00 395 856,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 681,78 5 681,78 5 681,78 5 681,78 9 204,49
Wartość księgowa na jedną akcję 30,72 31,02 31,31 70,10 43,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,86 0,02 0,48 0,38 -0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 43 166,00 47 217,00 48 285,00 49 320,00 49 331,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 466,00 801,00 4 712,00 2 345,00 4 078,00
Zysk (strata) brutto 7 157,00 1 756,00 6 854,00 2 099,00 2 263,00
Zysk (strata) netto 5 806,00 1 413,00 5 374,00 2 447,00 2 161,00
Aktywa razem 425 201,00 427 001,00 455 586,00 701 485,00 734 869,00
Kapitał własny 179 537,00 181 356,00 188 394,00 406 417,00 411 845,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 681,78 5 681,78 5 681,78 5 681,78 9 204,49
Wartość księgowa na jedną akcję 31,60 31,92 33,16 71,53 44,74
Zysk (strata) na jedną akcję 1,02 0,25 0,95 0,43 0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 62 427,00 76 749,00 91 787,00 96 333,00 98 057,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 846,00 24 889,00 31 090,00 27 360,00 13 916,00
Zysk (strata) brutto 15 029,00 24 979,00 31 785,00 24 969,00 13 471,00
Zysk (strata) netto 11 468,00 20 042,00 25 277,00 20 138,00 9 868,00
Aktywa razem 112 372,00 144 750,00 183 649,00 283 368,00 605 362,00
Kapitał własny 68 633,00 82 418,00 102 075,00 117 492,00 398 275,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05 5 681,78
Wartość księgowa na jedną akcję 14,50 17,41 21,56 24,67 70,10
Zysk (strata) na jedną akcję 2,42 4,23 5,34 4,23 1,74
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 104 816,00 128 780,00 148 868,00 161 642,00 187 988,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 417,00 30 355,00 40 718,00 43 800,00 15 323,00
Zysk (strata) brutto 15 319,00 28 876,00 38 369,00 41 842,00 17 866,00
Zysk (strata) netto 8 700,00 21 829,00 29 334,00 34 687,00 15 040,00
Aktywa razem 132 992,00 169 539,00 212 498,00 359 054,00 701 485,00
Kapitał własny 39 421,00 55 188,00 79 950,00 123 871,00 406 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05 5 681,78
Wartość księgowa na jedną akcję 8,33 11,66 16,89 26,01 71,53
Zysk (strata) na jedną akcję 1,84 4,61 6,20 7,28 2,65