STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BKM (PBKM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 24 797,00 25 740,00 20 801,00 24 142,00 25 287,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 701,00 6 748,00 6 157,00 -1 025,00 3 879,00
Zysk (strata) brutto 5 616,00 4 054,00 6 051,00 1 240,00 3 502,00
Zysk (strata) netto 4 477,00 3 139,00 4 902,00 84,00 2 708,00
Aktywa razem 273 922,00 283 368,00 342 019,00 344 546,00 358 377,00
Kapitał własny 112 933,00 117 492,00 174 518,00 176 271,00 177 895,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 763,05 5 681,78 5 681,78 5 681,78
Wartość księgowa na jedną akcję 23,85 24,67 30,72 31,02 31,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,95 0,66 0,86 0,02 0,48
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 39 794,00 47 300,00 43 166,00 47 217,00 48 285,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 014,00 7 250,00 7 466,00 801,00 4 712,00
Zysk (strata) brutto 17 286,00 5 078,00 7 157,00 1 756,00 6 854,00
Zysk (strata) netto 14 959,00 4 896,00 5 806,00 1 413,00 5 374,00
Aktywa razem 322 184,00 359 054,00 425 201,00 427 001,00 455 586,00
Kapitał własny 114 154,00 123 871,00 179 537,00 181 356,00 188 394,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 763,05 5 681,78 5 681,78 5 681,78
Wartość księgowa na jedną akcję 24,11 26,01 31,60 31,92 33,16
Zysk (strata) na jedną akcję 3,16 1,03 1,02 0,25 0,95
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 45 578,00 62 427,00 76 749,00 91 787,00 96 333,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 120,00 14 846,00 24 889,00 31 090,00 27 360,00
Zysk (strata) brutto 16 964,00 15 029,00 24 979,00 31 785,00 24 969,00
Zysk (strata) netto 14 010,00 11 468,00 20 042,00 25 277,00 20 138,00
Aktywa razem 93 012,00 112 372,00 144 750,00 183 649,00 283 368,00
Kapitał własny 59 682,00 68 633,00 82 418,00 102 075,00 117 492,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05
Wartość księgowa na jedną akcję 12,61 14,50 17,41 21,56 24,67
Zysk (strata) na jedną akcję 2,96 2,42 4,23 5,34 4,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 85 026,00 104 816,00 128 780,00 148 868,00 161 642,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 897,00 15 417,00 30 355,00 40 718,00 43 800,00
Zysk (strata) brutto 11 248,00 15 319,00 28 876,00 38 369,00 41 842,00
Zysk (strata) netto 9 366,00 8 700,00 21 829,00 29 334,00 34 687,00
Aktywa razem 115 010,00 132 992,00 169 539,00 212 498,00 359 054,00
Kapitał własny 33 638,00 39 421,00 55 188,00 79 950,00 123 871,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05
Wartość księgowa na jedną akcję 7,10 8,33 11,66 16,89 26,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,98 1,84 4,61 6,20 7,28