STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BKM (PBKM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 21 739,00 24 057,00 24 797,00 25 740,00 20 801,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 061,00 6 850,00 6 701,00 6 748,00 6 157,00
Zysk (strata) brutto 9 000,00 6 299,00 5 616,00 4 054,00 6 051,00
Zysk (strata) netto 7 290,00 5 232,00 4 477,00 3 139,00 4 902,00
Aktywa razem 187 989,00 193 428,00 273 922,00 283 368,00 342 019,00
Kapitał własny 111 113,00 108 287,00 112 933,00 117 492,00 174 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05 5 681,78
Wartość księgowa na jedną akcję 23,47 22,87 23,85 24,67 30,72
Zysk (strata) na jedną akcję 1,54 1,11 0,95 0,66 0,86
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 36 100,00 38 449,00 39 794,00 47 300,00 43 166,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 631,00 6 904,00 18 014,00 7 250,00 7 466,00
Zysk (strata) brutto 12 552,00 6 926,00 17 286,00 5 078,00 7 157,00
Zysk (strata) netto 9 963,00 4 869,00 14 959,00 4 896,00 5 806,00
Aktywa razem 230 823,00 242 972,00 322 184,00 359 054,00 425 201,00
Kapitał własny 104 996,00 101 172,00 114 154,00 123 871,00 179 537,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05 5 681,78
Wartość księgowa na jedną akcję 22,18 21,37 24,11 26,01 31,60
Zysk (strata) na jedną akcję 2,10 1,03 3,16 1,03 1,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 45 578,00 62 427,00 76 749,00 91 787,00 96 333,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 120,00 14 846,00 24 889,00 31 090,00 27 360,00
Zysk (strata) brutto 16 964,00 15 029,00 24 979,00 31 785,00 24 969,00
Zysk (strata) netto 14 010,00 11 468,00 20 042,00 25 277,00 20 138,00
Aktywa razem 93 012,00 112 372,00 144 750,00 183 649,00 283 368,00
Kapitał własny 59 682,00 68 633,00 82 418,00 102 075,00 117 492,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05
Wartość księgowa na jedną akcję 12,61 14,50 17,41 21,56 24,67
Zysk (strata) na jedną akcję 2,96 2,42 4,23 5,34 4,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 85 026,00 104 816,00 128 780,00 148 868,00 161 642,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 897,00 15 417,00 30 355,00 40 718,00 43 800,00
Zysk (strata) brutto 11 248,00 15 319,00 28 876,00 38 369,00 41 842,00
Zysk (strata) netto 9 366,00 8 700,00 21 829,00 29 334,00 34 687,00
Aktywa razem 115 010,00 132 992,00 169 539,00 212 498,00 359 054,00
Kapitał własny 33 638,00 39 421,00 55 188,00 79 950,00 123 871,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 734,82 4 763,05
Wartość księgowa na jedną akcję 7,10 8,33 11,66 16,89 26,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,98 1,84 4,61 6,20 7,28